نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شب_بخیر_عزیزم (۱۱ تصویر)

🍁 🍂🌾رفت آن‌سوار کولی با خود تو را نبرده شب مانده است و با شب، تاریکی فشرده کولی کنار آتش رقص شبانه ات کو؟ شادی چرا رمیده؟ آتش چرا فسرده؟ #شب_بخیر_عزیزم #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 ...

🍁 🍂🌾رفت آن‌سوار کولی با خود تو را نبرده شب مانده است و با شب، تاریکی فشرده کولی کنار آتش رقص شبانه ات کو؟ شادی چرا رمیده؟ آتش چرا فسرده؟ #شب_بخیر_عزیزم #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂

۱ هفته پیش
7K
🌾دلم‌‌بیمارعشق‌است‌و تودرمان‌دل مایی سکوت کوچه‌ ی تاریک شب مانند رویایی به‌مهرت باز‌ می‌کردی‌‌گره از پای‌صید خود چه‌‌کردی با دلم معشوقه دل‌افتاده تنهایی #شب_بخیر_عزیزم #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂

🌾دلم‌‌بیمارعشق‌است‌و تودرمان‌دل مایی سکوت کوچه‌ ی تاریک شب مانند رویایی به‌مهرت باز‌ می‌کردی‌‌گره از پای‌صید خود چه‌‌کردی با دلم معشوقه دل‌افتاده تنهایی #شب_بخیر_عزیزم #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂

۱ هفته پیش
7K
🍁 🌾تو را شبیه شب دوست می دارمت یکدست، یکرنگ، بی صدا، تنها و البته بی پایان، بی پایان... ️ #شب_بخیر_عزیزم #سروده_های_عاشقانه 🍂 🍁 🍂

🍁 🌾تو را شبیه شب دوست می دارمت یکدست، یکرنگ، بی صدا، تنها و البته بی پایان، بی پایان... ️ #شب_بخیر_عزیزم #سروده_های_عاشقانه 🍂 🍁 🍂

۲۰ اردیبهشت 1398
7K
🍁 🍂 شب و سکوت و چشم‌های مست تو خلوت زمستان و درد من از هجر تو آه‌که امشب به‌قاب عکس تومهمانم مستانه به انتظارم، انتظار چشم تو #شب_بخیر_عزیزم ‌‌‌‌ #سروده_های_عاشقانه 🍂 🍁 🍂

🍁 🍂 شب و سکوت و چشم‌های مست تو خلوت زمستان و درد من از هجر تو آه‌که امشب به‌قاب عکس تومهمانم مستانه به انتظارم، انتظار چشم تو #شب_بخیر_عزیزم ‌‌‌‌ #سروده_های_عاشقانه 🍂 🍁 🍂

۱۲ اردیبهشت 1398
20K
#رفت آن‌سوار کولی با خود تو را نبرده شب مانده است و با شب، تاریکی فشرده کولی کنار آتش رقص شبانه ات کو؟ شادی چرا رمیده؟ آتش چرا فسرده؟ #شب_بخیر_عزیزم #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 ...

#رفت آن‌سوار کولی با خود تو را نبرده شب مانده است و با شب، تاریکی فشرده کولی کنار آتش رقص شبانه ات کو؟ شادی چرا رمیده؟ آتش چرا فسرده؟ #شب_بخیر_عزیزم #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂

۹ اسفند 1397
4K
#نبض‌اشعارم درون‌حلقه‌چشمان توست مو پریشان کن غزل آماده فرمان توست واژه واژه می چکد از شعرهایم نام تو گوییا امشب غرل هم تشنه باران توست #شب_بخیر_عزیزم #سروده_های_عاشقانه 🍂 🍁 🍂

#نبض‌اشعارم درون‌حلقه‌چشمان توست مو پریشان کن غزل آماده فرمان توست واژه واژه می چکد از شعرهایم نام تو گوییا امشب غرل هم تشنه باران توست #شب_بخیر_عزیزم #سروده_های_عاشقانه 🍂 🍁 🍂

۹ اسفند 1397
2K
🌾رفت آن‌سوار کولی با خود تو را نبرده شب مانده است و با شب، تاریکی فشرده کولی کنار آتش رقص شبانه ات کو؟ شادی چرا رمیده؟ آتش چرا فسرده؟ #شب_بخیر_عزیزم #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 ...

🌾رفت آن‌سوار کولی با خود تو را نبرده شب مانده است و با شب، تاریکی فشرده کولی کنار آتش رقص شبانه ات کو؟ شادی چرا رمیده؟ آتش چرا فسرده؟ #شب_بخیر_عزیزم #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂

۸ اسفند 1397
18K
#شب مهتاب تورا دربغلم حبس کنم نکند ماه بفهمد که تو معشوق منی خنده شوق زنم قهقه ی مست کنم نکند درد بگوید که تو مخلوق منی #شب_بخیر_عزیزم #سروده_های_عاشقانه 🍂 🍁 🍂

#شب مهتاب تورا دربغلم حبس کنم نکند ماه بفهمد که تو معشوق منی خنده شوق زنم قهقه ی مست کنم نکند درد بگوید که تو مخلوق منی #شب_بخیر_عزیزم #سروده_های_عاشقانه 🍂 🍁 🍂

۲۹ بهمن 1397
10K
#دلم بهانه ی تو را دارد #تو ❤ می دانی بهانه چیست؟! بهانه همان است که شب ها خواب از چشم من می دزدد... #شب_بخیر_عزیزم #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂

#دلم بهانه ی تو را دارد #تو ❤ می دانی بهانه چیست؟! بهانه همان است که شب ها خواب از چشم من می دزدد... #شب_بخیر_عزیزم #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂

۲۹ بهمن 1397
10K
#دلم بهانه ی تو را دارد تو می دانی بهانه چیست؟! بهانه همان است که شب ها خواب از چشم من می دزدد... #شب_بخیر_عزیزم #سروده_های_عاشقانه 🍂 🍁 🍂‌

#دلم بهانه ی تو را دارد تو می دانی بهانه چیست؟! بهانه همان است که شب ها خواب از چشم من می دزدد... #شب_بخیر_عزیزم #سروده_های_عاشقانه 🍂 🍁 🍂‌

۲۹ بهمن 1397
4K
صدایت عاشقانه ترین ملودی دنیاست وقتی که با شب بخیر هایت نوازش میکنی گوش هایم را...❤️ #شب_بخیر_عزیزم ‎‌‌‌‎

صدایت عاشقانه ترین ملودی دنیاست وقتی که با شب بخیر هایت نوازش میکنی گوش هایم را...❤️ #شب_بخیر_عزیزم ‎‌‌‌‎

۱۹ مهر 1397
4K