نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شبـــــ (۲ تصویر)

#شبـــــ #عملیات بود .حاج اســـماعیل حق گو به علی مسگری گفت:ببین #تیـــــربارچی چه ذکری میگه که اینطور #استوار جلوی #تیر و #ترکش ایستاده و اصلا ترسی به دلش راه نمیده .... نزدیک تیر باچی شد ...

#شبـــــ #عملیات بود .حاج اســـماعیل حق گو به علی مسگری گفت:ببین #تیـــــربارچی چه ذکری میگه که اینطور #استوار جلوی #تیر و #ترکش ایستاده و اصلا ترسی به دلش راه نمیده .... نزدیک تیر باچی شد و دید داره با خودش زمزمه میکنه :دِرِن ، دِرِن ، دِرِن ،... (آهنگ پلنگ ...

۸ دی 1395
6K
وقتیـ بعد از دعوتـ دوستتـ میخوایـ بریـ خونهـ و همشـ تو راهـ فک میکنی ببینم تولدتـ یاد خانوادتـ هستـ یا نهـ بعد با این صحنهـ مواجهـ بشیـ واقعا غافلگیر کنندهـ هستـ #شبـــــ تولدمـــــ

وقتیـ بعد از دعوتـ دوستتـ میخوایـ بریـ خونهـ و همشـ تو راهـ فک میکنی ببینم تولدتـ یاد خانوادتـ هستـ یا نهـ بعد با این صحنهـ مواجهـ بشیـ واقعا غافلگیر کنندهـ هستـ #شبـــــ تولدمـــــ

۱۱ شهریور 1395
8K