نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شبتون_آرام (۲۲ تصویر)

برای کسانی که بشما 🌟 حسادت می کنند آن گونه دعا کنید پروردگارا کسیکه تاب دیدن✨ خوشبختی مرا ندارد چنان خوشبختش کن که 🌟 خوشبختی مرا از یاد ببرد #شبتون_آرام🌟

برای کسانی که بشما 🌟 حسادت می کنند آن گونه دعا کنید پروردگارا کسیکه تاب دیدن✨ خوشبختی مرا ندارد چنان خوشبختش کن که 🌟 خوشبختی مرا از یاد ببرد #شبتون_آرام🌟

۲۷ اردیبهشت 1398
7K
#شبتون_آرام ❤️

#شبتون_آرام ❤️

۲۲ بهمن 1397
2K
دعا میکنم در فراسوی این شب تاریک و سیاہ، خداوندنور عشق بی حدش رابتاباند بر خوشه‌ی آرزوهای شماتا صدها ستارہ برویدبرای اجابت آنها #شبتون_آرام

دعا میکنم در فراسوی این شب تاریک و سیاہ، خداوندنور عشق بی حدش رابتاباند بر خوشه‌ی آرزوهای شماتا صدها ستارہ برویدبرای اجابت آنها #شبتون_آرام

۱۰ بهمن 1397
7K
خدایابه حق خوبی و بزرگیت به حق انصاف و حقانیتت به حق مهربانی و عشقت بهترین ها را در این شب زیبا برای همه دوستان و عزیرانم مقدر بفرما. آمین #شبتون_آرام✨

خدایابه حق خوبی و بزرگیت به حق انصاف و حقانیتت به حق مهربانی و عشقت بهترین ها را در این شب زیبا برای همه دوستان و عزیرانم مقدر بفرما. آمین #شبتون_آرام✨

۱۰ بهمن 1397
7K
الهی.... به حق مهربانیتت نگذار کسی با نا امیدی و ناراحتی شب خود را به صبح برساند... و شبی آرام همراه با آرامش برایشان مقدر بفرما #شبتون_آرام🌙🌙🌙

الهی.... به حق مهربانیتت نگذار کسی با نا امیدی و ناراحتی شب خود را به صبح برساند... و شبی آرام همراه با آرامش برایشان مقدر بفرما #شبتون_آرام🌙🌙🌙

۷ بهمن 1397
4K
دعا میکنم در فراسوی این شب تاریک و سیاہ خداوندنور عشق بی حدش رابتاباند بر خوشه‌ی آرزوهای شماتا صدها ستارہ بروید برای اجابت آنها #شبتون_آرام

دعا میکنم در فراسوی این شب تاریک و سیاہ خداوندنور عشق بی حدش رابتاباند بر خوشه‌ی آرزوهای شماتا صدها ستارہ بروید برای اجابت آنها #شبتون_آرام

۳ بهمن 1397
3K
آن هنگام که می بخشی🌟 شفا می یابی آن هنگام که رها می سازی🌟 رشد می کنی به امید فردایی روشن🌟 خوابتون شیرین #شبتون_آرام🌟🍃🌸

آن هنگام که می بخشی🌟 شفا می یابی آن هنگام که رها می سازی🌟 رشد می کنی به امید فردایی روشن🌟 خوابتون شیرین #شبتون_آرام🌟🍃🌸

۲ بهمن 1397
9K
🌸هیچ شبی پایان زندگی نیست 🌸از ورای هر شب دوبارہ خورشید طلوع میڪند 🌸و بشارت صبحی دیگر میدهد این یعنی امید هرگز نمی‌میرد #شبتون_آرام😴

🌸هیچ شبی پایان زندگی نیست 🌸از ورای هر شب دوبارہ خورشید طلوع میڪند 🌸و بشارت صبحی دیگر میدهد این یعنی امید هرگز نمی‌میرد #شبتون_آرام😴

۱۸ دی 1397
3K
اےدگرگون کننده ےقلب هاوچشم ها اےتنظیم کننده ےروزهاوشبها اےتغییر دهنده ےحال انسان طبیعت حال مارابه بهترین حال دگرگون فرما #شبتون_آرام🌙 🍃🌼

اےدگرگون کننده ےقلب هاوچشم ها اےتنظیم کننده ےروزهاوشبها اےتغییر دهنده ےحال انسان طبیعت حال مارابه بهترین حال دگرگون فرما #شبتون_آرام🌙 🍃🌼

۱۳ آذر 1397
4K
خدایا... امشب زیباترین سرنوشت را برای عزیزانی ڪه این نوشته را می خوانند مقدر ڪن

خدایا... امشب زیباترین سرنوشت را برای عزیزانی ڪه این نوشته را می خوانند مقدر ڪن "امیـــــــــــــــن" #شبتون_آرام🌙✨

۹ مهر 1397
5K
همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت آنکه در خواب نرفت؛ چشم من و فکر تو بود... #شبتون_آرام

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت آنکه در خواب نرفت؛ چشم من و فکر تو بود... #شبتون_آرام

۲۸ مرداد 1397
4K
🍃🌺🍂🌺🍃 🍂🍃🌺 بی تو هر روز مرا ماهی و هر شب سالیست شب چنین،روز چنان، آه!چه مشکل حالیست #شبتون_آرام

🍃🌺🍂🌺🍃 🍂🍃🌺 بی تو هر روز مرا ماهی و هر شب سالیست شب چنین،روز چنان، آه!چه مشکل حالیست #شبتون_آرام

۱۰ مرداد 1397
9K
ناکرده گنه در این جهان کیست بگو! وآن کس که گنه نکرد چون زیست بگو! من بد کنم و تو بد مکافات کنی پس فرق میان من و تو چیست بگو! #خیام #شبتون_آرام

ناکرده گنه در این جهان کیست بگو! وآن کس که گنه نکرد چون زیست بگو! من بد کنم و تو بد مکافات کنی پس فرق میان من و تو چیست بگو! #خیام #شبتون_آرام

۴ خرداد 1397
5K
‍ 🍃✨🌸✨🍃✨🌸✨🍃 ‍ خداوندا🙏 دوستانے دارم آیینہ تمام نماے مهر🌟 رسمشان معرفت✨ ڪردارشان جلاے روح🌟 و یادشان صفاے دل ✨ پس آنگاہ ڪہ دست نیاز 🌟 بہ سوے تو میاورند✨ پرڪن از آنچہ ڪہ 🌟 ...

‍ 🍃✨🌸✨🍃✨🌸✨🍃 ‍ خداوندا🙏 دوستانے دارم آیینہ تمام نماے مهر🌟 رسمشان معرفت✨ ڪردارشان جلاے روح🌟 و یادشان صفاے دل ✨ پس آنگاہ ڪہ دست نیاز 🌟 بہ سوے تو میاورند✨ پرڪن از آنچہ ڪہ 🌟 در مرام خدایے توست...🙏 #شبتون_آرام 🌟 🍃✨🌸✨🍃✨🌸✨🍃

۳۰ اردیبهشت 1397
2K
🌸هیچ شبی پایان زندگی نیست ✨از ورای هر شب دوبارہ 🌸خورشید طلوع میڪند ✨و بشارت صبحی دیگر میدهد ✨این یعنی امید هرگز نمی‌میرد #شبتون_آرام✨🌸✨😴

🌸هیچ شبی پایان زندگی نیست ✨از ورای هر شب دوبارہ 🌸خورشید طلوع میڪند ✨و بشارت صبحی دیگر میدهد ✨این یعنی امید هرگز نمی‌میرد #شبتون_آرام✨🌸✨😴

۲۲ اردیبهشت 1397
4K

"دعای_شبانه" ⭐️آرامش شب نصیب کسانی باد ✨که دعا دارند ادعا ندارند ⭐️نیایش دارند نمایش ندارند ✨حیادارند ریا ندارند ⭐️رسم دارند اسم ندارند #شبتون_آرام ✨🌸✨

۲۰ اسفند 1396
6K
دعا میکنم🙏🏻 در این شب تاریک و سیاہ،خداوند🌚 ✨نور عشق بی حدش را ✨بتاباند بر خوشه‌ی آرزوهای شما ✨تا صدها ستارہ بروید برای اجابت آنها #شبتون_آرام🌜

دعا میکنم🙏🏻 در این شب تاریک و سیاہ،خداوند🌚 ✨نور عشق بی حدش را ✨بتاباند بر خوشه‌ی آرزوهای شما ✨تا صدها ستارہ بروید برای اجابت آنها #شبتون_آرام🌜

۱۰ بهمن 1396
10K
‌ ‌ ‌ ‌ ─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─ #نیایش_با_حضرت_دوست💗 ‍ 🌸‏‎‏خدایا هر شب به آسمان نگاه میکنم و می‌اندیشم در این آرامش شب چه بسیار دل‌ها که غمگین و پر اضطراب‌اند ✨خدایا‌ تو آرام دلشان باش ✨خدایا ...

‌ ‌ ‌ ‌ ─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─ #نیایش_با_حضرت_دوست💗 ‍ 🌸‏‎‏خدایا هر شب به آسمان نگاه میکنم و می‌اندیشم در این آرامش شب چه بسیار دل‌ها که غمگین و پر اضطراب‌اند ✨خدایا‌ تو آرام دلشان باش ✨خدایا شب ما را با یادت بخیر کن ✨الــهـی آمین #شبتون_آرام✨💫 ─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─

۲۵ آذر 1396
2K
پروردگارا ....! سلامتی و شادی، امنیت و صلح، و... عشق و دوستی را مهمان دائمی مردمان عزیز کشورم وعزیزانم ؛ و همه مردم جهان گردان ... آمین. #شبتون_آرام

پروردگارا ....! سلامتی و شادی، امنیت و صلح، و... عشق و دوستی را مهمان دائمی مردمان عزیز کشورم وعزیزانم ؛ و همه مردم جهان گردان ... آمین. #شبتون_آرام

۹ آذر 1396
4K
پروردگارا دراین🌺شب🌺 ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﮐﻪ ﺣﺮﻣﺖﺩﻝﻫﺎﺭﺍﺍﺯﯾﺎﺩﻧﺒﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﺑﯿﺎﻣﻮﺯﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢﻭﺁﻧﺎﻧﮑﻪ ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ #شبتون_آرام

پروردگارا دراین🌺شب🌺 ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﮐﻪ ﺣﺮﻣﺖﺩﻝﻫﺎﺭﺍﺍﺯﯾﺎﺩﻧﺒﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﺑﯿﺎﻣﻮﺯﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢﻭﺁﻧﺎﻧﮑﻪ ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ #شبتون_آرام

۲۵ مهر 1396
3K