نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شاه_شطرنج (۹ تصویر)

دوستان احتمال داره چندروزدیگه برای همیشه برم😔،اگ یموقع ناراحتتون کردم منوببخشید،اگ هم یموقع دلتومهربونتون شادکردم منوفراموش نکنید💝🙏 داداش شما جواد💘(طرافدارمتعصب ودوآتیشه ی واقعی#شاه_شطرنج👑#خسته_صدا🎤#مهراب💔#مهرابی_ام🙏👑🎤💙💝

دوستان احتمال داره چندروزدیگه برای همیشه برم😔،اگ یموقع ناراحتتون کردم منوببخشید،اگ هم یموقع دلتومهربونتون شادکردم منوفراموش نکنید💝🙏 داداش شما جواد💘(طرافدارمتعصب ودوآتیشه ی واقعی#شاه_شطرنج👑#خسته_صدا🎤#مهراب💔#مهرابی_ام🙏👑🎤💙💝

۳۰ دی 1396
10K
اره اینجوریاست#مهراب#شاه_شطرنج

اره اینجوریاست#مهراب#شاه_شطرنج

۲۳ دی 1396
9K
#مهراب#شاه_شطرنج

#مهراب#شاه_شطرنج

۲۲ دی 1396
7K
#حسین_زینالی #مهراب #شاه_شطرنج

#حسین_زینالی #مهراب #شاه_شطرنج

۲۱ دی 1396
7K
#حسین_زینالی #مهراب #شاه_شطرنج زانو نمیزنم حتی اگر آسمان از قد من بلندتر باشد شوخی که نیست من شاه شطرنجم

#حسین_زینالی #مهراب #شاه_شطرنج زانو نمیزنم حتی اگر آسمان از قد من بلندتر باشد شوخی که نیست من شاه شطرنجم

۲۱ دی 1396
7K
#حسین_زینالی #مهراب #شاه_شطرنج زانو نمیزنم حتی اگر آسمان از قد من بلندتر باشد شوخی که نیست من شاه شطرنجم

#حسین_زینالی #مهراب #شاه_شطرنج زانو نمیزنم حتی اگر آسمان از قد من بلندتر باشد شوخی که نیست من شاه شطرنجم

۲۱ دی 1396
7K
دلبر...بزودی...دلشکسته هااماده...#شاه_شطرنج

دلبر...بزودی...دلشکسته هااماده...#شاه_شطرنج

۲۹ آبان 1396
4K
⚫️ هنـــــــــوز دلــــــــم ⚫️ هـواشـــــو میکـــنـــه ⚫️ هـــوای کســــی کــــه ⚫️ هــــواسـش بـه همـــه ⚫️ بـــــود جـــــز مــــــن ‌ #سردار #یاغی #شاه_شطرنج #غم #دیسلاو #96

⚫️ هنـــــــــوز دلــــــــم ⚫️ هـواشـــــو میکـــنـــه ⚫️ هـــوای کســــی کــــه ⚫️ هــــواسـش بـه همـــه ⚫️ بـــــود جـــــز مــــــن ‌ #سردار #یاغی #شاه_شطرنج #غم #دیسلاو #96

۱۰ اردیبهشت 1396
9K
۞ ↫رُۈزا خـواَب➺ ِ■┅ ۞ ↫شَ٘بـٰا بیـ٘دار➺ ِ■┅ ۞ ↫ېه رُۈحِ٘ بٖېـ٘٘مـٰاَر➺ ِ■┅ ۞ ↫قُ٘ـفڸ رُۈ صَٖ٘فِحـهِٰ گُۈشٖ٘ـیِٰ➺ ِ■┅ ۞ ↫کُلِ زِن٘دگـیِٰ رُۈ رېٖـتم ٺِٖک٘ـراَر➺ ِ #سردار #یاغی #شاه_شطرنج #فازسنگین #غم #96 #H.M

۞ ↫رُۈزا خـواَب➺ ِ■┅ ۞ ↫شَ٘بـٰا بیـ٘دار➺ ِ■┅ ۞ ↫ېه رُۈحِ٘ بٖېـ٘٘مـٰاَر➺ ِ■┅ ۞ ↫قُ٘ـفڸ رُۈ صَٖ٘فِحـهِٰ گُۈشٖ٘ـیِٰ➺ ِ■┅ ۞ ↫کُلِ زِن٘دگـیِٰ رُۈ رېٖـتم ٺِٖک٘ـراَر➺ ِ #سردار #یاغی #شاه_شطرنج #فازسنگین #غم #96 #H.M

۳ اردیبهشت 1396
14K