نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شاه_شطرنجم (۱ تصویر)

#گیرم که باخته ام... #اما کسی جرات ندارد به من دست بزند یا از صفحه ی بازی بیرونم بیندازد. #شوخی نیست ! من #شاه_شطرنجم... #تخریب میکنم انچه را که نمی توانم باب میلم بسازم... #ارزو ...

#گیرم که باخته ام... #اما کسی جرات ندارد به من دست بزند یا از صفحه ی بازی بیرونم بیندازد. #شوخی نیست ! من #شاه_شطرنجم... #تخریب میکنم انچه را که نمی توانم باب میلم بسازم... #ارزو طلب نمیکنم...ارزو میسازم #لزومی ندارد من همانی باشم که تو فکر میکنی... #من همانم که ...

۲۲ دی 1396
215