نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شاهکار_بینش_پژوه (۴ تصویر)

به نظرم ما آدم ها از همان جایی قافیه زندگی را باختیم که از کنار چیزهای لذت بخشِ کوچک زندگیمان گذشتیم .. و چشمان مان به دنبال اتفاقات بزرگ زندگی گشت .. از خوشحالی های ...

به نظرم ما آدم ها از همان جایی قافیه زندگی را باختیم که از کنار چیزهای لذت بخشِ کوچک زندگیمان گذشتیم .. و چشمان مان به دنبال اتفاقات بزرگ زندگی گشت .. از خوشحالی های کوچک و نقلی زندگی گذشتیم و سرمان برنگشت تا بی نهایت ترین لذت های دنیا ...

۲۷ اردیبهشت 1398
28K
گر مسلمان گر مسیحی گر یهود آدمی باشید، مذهب، هرچه بود... #شاهکار_بینش_پژوه

گر مسلمان گر مسیحی گر یهود آدمی باشید، مذهب، هرچه بود... #شاهکار_بینش_پژوه

۱۳ خرداد 1396
2K
گر مسلمان گر مسیحی گر یهود آدمی باشید مذهب هر چه بود ... #شاهکار_بینش_پژوه https://telegram.me/chekamehaibaran

گر مسلمان گر مسیحی گر یهود آدمی باشید مذهب هر چه بود ... #شاهکار_بینش_پژوه https://telegram.me/chekame...

۳ بهمن 1395
5K
گر عشق تنها اگر عشق طعم خود را دوباره در من منتشر کند بی بهاری که تو باشی حتی لحظه ای ادامه نخواهم داد منی که تا دست هایم را به اندوه فروختم آه عشق ...

گر عشق تنها اگر عشق طعم خود را دوباره در من منتشر کند بی بهاری که تو باشی حتی لحظه ای ادامه نخواهم داد منی که تا دست هایم را به اندوه فروختم آه عشق من اکنون مرا با بوسه هایت ترک کن و با گیسوانت تمامی درها را ببند ...

۲۷ اردیبهشت 1395
171