نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شاهنامه (۲۱۵۰ تصویر)

#موضوع_تحقیق : حکیم ابوالقاسم فردوسی فایل پاورپونت در 19 اسلاید برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید 👇 👇 👇 http://onfile.sellfile.ir/prod-1111707.html #تاریخ_نگار #روز_شمار #تاریخ #آنفایل #آنلاین_فایل #آن_فایل #انفایل #۱_بهمن #فردوسی #ابوالقاسم_فردوسی #شعر #شاعر #شاهنامه #حماسه_سرا #بنر ...

#موضوع_تحقیق : حکیم ابوالقاسم فردوسی فایل پاورپونت در 19 اسلاید برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید 👇 👇 👇 http://onfile.sellfile.ir/p... #تاریخ_نگار #روز_شمار #تاریخ #آنفایل #آنلاین_فایل #آن_فایل #انفایل #۱_بهمن #فردوسی #ابوالقاسم_فردوسی #شعر #شاعر #شاهنامه #حماسه_سرا #بنر #پاورپوینت #پاورپوینت_آماده #پاورپوینت_فردوسی #توس #طوس #حکیم_ابوالقاسم_فردوسی #خراسان #باژ #روستای_باژ #سروده_فردوسی #تحقیق #زندگینامه_فردوسی #آرامگاه_فردوسی #مذهبی_فردوسی #بزرگداشت_فردوسی ...

۱۷ ساعت پیش
3K
تاریخ نگار آنفایل _ ۱ بهمن زاد روز فردوسی www.onfile.sellfile.ir #تاریخ_نگار #روز_شمار #تاریخ #آنفایل #آنلاین_فایل #آن_فایل #انفایل #۱_بهمن #فردوسی #ابوالقاسم_فردوسی #شعر #شاعر #شاهنامه #حماسه_سرا #بنر #پاورپوینت #پاورپوینت_آماده #پاورپوینت_فردوسی #توس #طوس #حکیم_ابوالقاسم_فردوسی #خراسان #باژ #روستای_باژ #سروده_فردوسی ...

تاریخ نگار آنفایل _ ۱ بهمن زاد روز فردوسی www.onfile.sellfile.ir #تاریخ_نگار #روز_شمار #تاریخ #آنفایل #آنلاین_فایل #آن_فایل #انفایل #۱_بهمن #فردوسی #ابوالقاسم_فردوسی #شعر #شاعر #شاهنامه #حماسه_سرا #بنر #پاورپوینت #پاورپوینت_آماده #پاورپوینت_فردوسی #توس #طوس #حکیم_ابوالقاسم_فردوسی #خراسان #باژ #روستای_باژ #سروده_فردوسی #تحقیق #زندگینامه_فردوسی #آرامگاه_فردوسی #مذهبی_فردوسی #بزرگداشت_فردوسی #پاورپوینت

۱۷ ساعت پیش
3K
#شاهنامه #اسفندیار #خوان_هفتم (گذشتن اسفندیار از رود ) وقتی پاسی از شب گذشت صدای آب آمد پس دریای عمیق دیده شد و شتری که جلو بود در آن غرق شد پس گرگسار را فراخواند و ...

#شاهنامه #اسفندیار #خوان_هفتم (گذشتن اسفندیار از رود ) وقتی پاسی از شب گذشت صدای آب آمد پس دریای عمیق دیده شد و شتری که جلو بود در آن غرق شد پس گرگسار را فراخواند و گفت : چرا زودتر نگفتی که چنین آبی در جلوی ماست ؟: چگونه باید از ...

۱ هفته پیش
61K
#شاهنامه #هفت_خوان_اسفندیار #خوان_ششم (گذشتن اسفندیار از برف) گرگسار را پیش آوردند و سه جام می به او دادند و خوان بعد را جویا شدند . او گفت : فردا کار بزرگی پیش روست که در ...

#شاهنامه #هفت_خوان_اسفندیار #خوان_ششم (گذشتن اسفندیار از برف) گرگسار را پیش آوردند و سه جام می به او دادند و خوان بعد را جویا شدند . او گفت : فردا کار بزرگی پیش روست که در آن گرز و کمان به کارت نمی‌آید و آن اینکه برف زیادی می‌آید و تو ...

۱ هفته پیش
25K
#شاهنامه #اسفندیار #هفت_خوان_اسفندیار #خوان_پنجم (کشتن اسفندیار سیمرغ را ) اسفندیار ، گرگسار را آورد و سه جام می به او داد و خوان بعدی را پرسید و او گفت : در این منزل کوهی می‌بینی ...

#شاهنامه #اسفندیار #هفت_خوان_اسفندیار #خوان_پنجم (کشتن اسفندیار سیمرغ را ) اسفندیار ، گرگسار را آورد و سه جام می به او داد و خوان بعدی را پرسید و او گفت : در این منزل کوهی می‌بینی که مرغی بر آن فرمانرواست و او مانند گرگ و جادوگر نیست و بسیار قوی ...

۱ هفته پیش
15K
#شاهنامه #اسفندیار #هفت_خوان_اسفندیار #خوان_چهارم اسفندیار و زن جادو را ) اسفندیار ، گرگسار را فراخواند و سه جام می به او داد و منزل بعدی را پرسید . گرگسار گفت : در منزل بعد با ...

#شاهنامه #اسفندیار #هفت_خوان_اسفندیار #خوان_چهارم اسفندیار و زن جادو را ) اسفندیار ، گرگسار را فراخواند و سه جام می به او داد و منزل بعدی را پرسید . گرگسار گفت : در منزل بعد با زن جادوگر روبرو می‌شوی . او اگر بخواهد بیابان را چون دریا می‌کند و شاهان ...

۱ هفته پیش
23K
#شاهنامه #اسفندیار #هفت_خوان_اسفندیار #خوان_سوم ( #کشتن اژدها سپس اسفندیار دستور داد تا گرگسار را نزد او آوردند و سه جام می به او دادند و خوان بعد را پرسیدند و او گفت : اژدهایی دژم ...

#شاهنامه #اسفندیار #هفت_خوان_اسفندیار #خوان_سوم ( #کشتن اژدها سپس اسفندیار دستور داد تا گرگسار را نزد او آوردند و سه جام می به او دادند و خوان بعد را پرسیدند و او گفت : اژدهایی دژم نزدت می‌آید که از دهانش آتش بیرون می‌آید و مانند کوه خارا است اگر برگردی ...

۲ هفته پیش
9K
#شاهنامه #اسفندیار #خوان_دوم #(کشتن شیران دوباره گرگسار را آوردند و سه جام می به او نوشاندند و خوان بعد را پرسیدند . او گفت : در منزل بعدی با شیر برخورد می‌کنی که نهنگ هم ...

#شاهنامه #اسفندیار #خوان_دوم #(کشتن شیران دوباره گرگسار را آوردند و سه جام می به او نوشاندند و خوان بعد را پرسیدند . او گفت : در منزل بعدی با شیر برخورد می‌کنی که نهنگ هم از پس او برنمی‌آید و عقاب هم در آن راه از ترس او نمی‌پرد . ...

۲ هفته پیش
6K
#شاهنامه #اسفندیار ‍ اسفندیار وقتی این سخن شنید ، خروشید و نالان شد و سپس گفت : زود بندم را بازکنید . بعدازآن به گرمابه رفت و جامه نو پوشید و همراه با زره و ...

#شاهنامه #اسفندیار ‍ اسفندیار وقتی این سخن شنید ، خروشید و نالان شد و سپس گفت : زود بندم را بازکنید . بعدازآن به گرمابه رفت و جامه نو پوشید و همراه با زره و سلاح‌های جنگی سوار بر اسب به‌سوی دشت نبرد رفت. شب بود و او به همراه ...

۲ هفته پیش
35K
#شاهنامه #هفت_خوان #_اسفندیار (کشتن اسفندیار دو گرگ را) اسفندیار به همراه گرگسار به‌سوی توران رفت تا به یک دوراهی رسید پس در آنجا خیمه زدسپس دستور داد گرگسار را بیاورند و چهار جام می پیاپی ...

#شاهنامه #هفت_خوان #_اسفندیار (کشتن اسفندیار دو گرگ را) اسفندیار به همراه گرگسار به‌سوی توران رفت تا به یک دوراهی رسید پس در آنجا خیمه زدسپس دستور داد گرگسار را بیاورند و چهار جام می پیاپی به او دادند سپس به او گفت .اگر هرچه بپرسم درست پاسخ‌دهی ، تمام توران ...

۲ هفته پیش
44K
#شاهنامه جنگ‌با پیروز ایرانیان پایان رسید سپس همان‌جا آذرکده ای به پا کرد . پس‌ازآن گشتاسپ گنج و سپاه و درفش را به اسفندیار داد و گفت : هنوز زمان بر تخت نشستن تو نشده ...

#شاهنامه جنگ‌با پیروز ایرانیان پایان رسید سپس همان‌جا آذرکده ای به پا کرد . پس‌ازآن گشتاسپ گنج و سپاه و درفش را به اسفندیار داد و گفت : هنوز زمان بر تخت نشستن تو نشده است ، سوار بر اسب شو و همه کشورها را به دین بهی درآور . ...

۳ هفته پیش
66K
#شاهنامه #گشتاسپ ‍ پادشاهی گشتاسپ صدوبیست سال بود .، لهراسپ به بلخ رفت و در معبد نوبهار شروع به عبادت نمود . سی سال بدین‌سان گذشت . گشتاسپ از همسرش که نام اصلیش ناهید بود ...

#شاهنامه #گشتاسپ ‍ پادشاهی گشتاسپ صدوبیست سال بود .، لهراسپ به بلخ رفت و در معبد نوبهار شروع به عبادت نمود . سی سال بدین‌سان گذشت . گشتاسپ از همسرش که نام اصلیش ناهید بود و او را کتایون می‌نامیدند ، دو فرزند به نام‌های اسفندیار و پشوتن داشت . ...

۳ هفته پیش
63K
#شاهنامه #لهراسب کتایون جواهرات زیادی با خود داشت . جواهری را فروخت و با آن به‌راحتی زندگی می‌کردند و گشتاسپ هم به شکار می‌رفت . یکی از رومیان ثروتمند به نام میرین دختر دیگر قیصر ...

#شاهنامه #لهراسب کتایون جواهرات زیادی با خود داشت . جواهری را فروخت و با آن به‌راحتی زندگی می‌کردند و گشتاسپ هم به شکار می‌رفت . یکی از رومیان ثروتمند به نام میرین دختر دیگر قیصر را از او خواستگاری کرد . قیصر گفت هرکس دختر مرا می‌خواهد باید کار بزرگی ...

۳ هفته پیش
64K
#شاهنامه #کیخسرو وافراسیاب شیده پسر افراسیاب به جنگ خسرو رفت.سپس خسرو شیده رفت با عمود و شمشیر مبارزه کردند.پس از مدتی شیده فهمید که شاه نیرومند است پس فکر کرد اگر به او بگوید از ...

#شاهنامه #کیخسرو وافراسیاب شیده پسر افراسیاب به جنگ خسرو رفت.سپس خسرو شیده رفت با عمود و شمشیر مبارزه کردند.پس از مدتی شیده فهمید که شاه نیرومند است پس فکر کرد اگر به او بگوید از اسب پیاده شود تا کشتی بگیرند شاه عارش می‌آید و نمی‌پذیرد و از چنگ او ...

۴ هفته پیش
38K
#شاهنامه #نبرددوازده_رخ گودرز چون به پهلوانان خود رسید ، گفت « بی گمان پس از نبرد امروز ، افراسیاب سپاهش را از آب خواهد گذراند و من امیدوارم سپاهیان ایران زودتر به یاری ما برسند ...

#شاهنامه #نبرددوازده_رخ گودرز چون به پهلوانان خود رسید ، گفت « بی گمان پس از نبرد امروز ، افراسیاب سپاهش را از آب خواهد گذراند و من امیدوارم سپاهیان ایران زودتر به یاری ما برسند ناگهان خروش دیده بان برخاست که :« دشت از گرد تیره شده، تخت پیروزه را ...

۲۴ آذر 1398
43K
#شاهنامه #نبرد_دوازده_رخ رزم چهارم میان فروهل بود با زنگله . فروهل در سپاه ایران در سواری و تیراندازی بی مانند بود . پس تا آن تورانیان دژم را از دور دید کمان را به زه ...

#شاهنامه #نبرد_دوازده_رخ رزم چهارم میان فروهل بود با زنگله . فروهل در سپاه ایران در سواری و تیراندازی بی مانند بود . پس تا آن تورانیان دژم را از دور دید کمان را به زه کرد و بر او تیر بارید . یکی از تیرها از ران سوار گذشت و ...

۲۰ آذر 1398
4K
#شاهنامه #نبرددوازده_رخ با نابود شدن دشمن در لشکر ایران ، همه شادی بود و در سپاه توران همه خشم بود . پیران به نستهین گفت‌کنون نوبت توست بر ایرانیان شبیخون زده نستهین پذیرفت و با ...

#شاهنامه #نبرددوازده_رخ با نابود شدن دشمن در لشکر ایران ، همه شادی بود و در سپاه توران همه خشم بود . پیران به نستهین گفت‌کنون نوبت توست بر ایرانیان شبیخون زده نستهین پذیرفت و با سپاهی بسوی ایرانیان تاخت دیده بانان ایران این حرکت تورانیان را به ایرانیان اطلاع داد.بیژن ...

۱۸ آذر 1398
14K
#شاهنامه #بیژن_و_منیژه از سوی دیگر گرگین هفته ای را چشم براه بیژن ماند و چون خبری از او نیافت پس پشیمان از کرده خویش اسب بیژن را برداشت و به سوی ایران شتافت . گیو ...

#شاهنامه #بیژن_و_منیژه از سوی دیگر گرگین هفته ای را چشم براه بیژن ماند و چون خبری از او نیافت پس پشیمان از کرده خویش اسب بیژن را برداشت و به سوی ایران شتافت . گیو چون آگاه شد که گرگین بدون بیژن بازگشته نزد گرگین رفت گرگین هم داستانی ساخت ...

۱۲ آذر 1398
8K
#شاهنامه #بیژن_و_منیژه چون کیخسرو ، بر تورانیان پیروز شد و جهان را از نو آراست ، روزی از روزها بر تخت زرین نشست . بزرگان درآن انجمن گرد آمدند ، ناگاه پرده داری پیش آمده ...

#شاهنامه #بیژن_و_منیژه چون کیخسرو ، بر تورانیان پیروز شد و جهان را از نو آراست ، روزی از روزها بر تخت زرین نشست . بزرگان درآن انجمن گرد آمدند ، ناگاه پرده داری پیش آمده و به سالاربارخبرداد ، گروهی از ارمنیان به دادخواهی آمده و اجازه ورود میخواهند . ...

۱۱ آذر 1398
16K
#شاهنامه #اکوان_دیو یک روز کیخسرو با بزرگان و رستم نشسته بودند که چوپانی بدرگاھش بار یافت و گفت: یک گورخر میان گله ھا افتاده که چون شیر غرش میکند، رنگ خورشید دارد و یال اسبان ...

#شاهنامه #اکوان_دیو یک روز کیخسرو با بزرگان و رستم نشسته بودند که چوپانی بدرگاھش بار یافت و گفت: یک گورخر میان گله ھا افتاده که چون شیر غرش میکند، رنگ خورشید دارد و یال اسبان را از ھم می درد.کیخسرو دانست که آن حیوان گورخرنیست. کیخسرو از رستم خواست که ...

۸ آذر 1398
3K