نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شالها (۱ تصویر)

اکو ظاهرة عند بعض #البنات وهی تطلع نص شعرها من #شالها بالله بس سوال اختی؟ شعرج الی طالع #کافر مو ... والی مضموم مسلم #فکری بصحبان اخوج من تمرین شنو موقف اخوج؟؟ فکری بشیبات #ابوج ...

اکو ظاهرة عند بعض #البنات وهی تطلع نص شعرها من #شالها بالله بس سوال اختی؟ شعرج الی طالع #کافر مو ... والی مضموم مسلم #فکری بصحبان اخوج من تمرین شنو موقف اخوج؟؟ فکری بشیبات #ابوج بس فکری انو یوم من الایام حتکونین #ام خل یکون عندج ماضی بیه خیر😟 یعنی ...

۹ مرداد 1395
15K