نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شارل_بودلر (۷ تصویر)

‌ باید همیشه مست بود مسئله همین است برای حس نڪردن بار سنگین زمان ڪه شانه‌هایتان را خُرد می‌ڪُند و به زمینتان می‌زند باید مُدام مست شوید امّا از چه چیزی ؟؟؟ از شراب ؟ ...

‌ باید همیشه مست بود مسئله همین است برای حس نڪردن بار سنگین زمان ڪه شانه‌هایتان را خُرد می‌ڪُند و به زمینتان می‌زند باید مُدام مست شوید امّا از چه چیزی ؟؟؟ از شراب ؟ شعر یا زُهد ؟ هرطور ڪه میل شماست اما مست شوید ••• #شارل_بودلر ❣ ‌‌‌

۱ مهر 1398
16
باید همیشه مست بود مسئله همین است برای حس نکردن بار سنگین زمان، که شانه‌هایتان را خرد می‌کند و به زمینتان می‌زند، باید مدام مست شوید. اما از چه چیزی؟ از شراب؟ شعر یا زهد؟ ...

باید همیشه مست بود مسئله همین است برای حس نکردن بار سنگین زمان، که شانه‌هایتان را خرد می‌کند و به زمینتان می‌زند، باید مدام مست شوید. اما از چه چیزی؟ از شراب؟ شعر یا زهد؟ هرطور که میل شماست اما مست شوید . . . ! #شارل_بودلر #شبتان‌مستانه 🌓🌙

۱ اردیبهشت 1398
35
باید همیشه مست بود! مسئله همین است! برای حس نکردنِ بارِ سنگینِ زمان، که شانه هایتان را خُرد می‌کند، و به زمینتان می‌زند؛ باید مُدام مست شوید! اما از چه چیزی؟ شراب؟ شعر؟ یا زهد؟ ...

باید همیشه مست بود! مسئله همین است! برای حس نکردنِ بارِ سنگینِ زمان، که شانه هایتان را خُرد می‌کند، و به زمینتان می‌زند؛ باید مُدام مست شوید! اما از چه چیزی؟ شراب؟ شعر؟ یا زهد؟ هر طور که میلِ شماست! اما مست شوید. . . #شارل_بودلر

۲۴ دی 1397
27
باید همیشه مست بود! مسئله همین است! برای حس نکردن بار سنگین زمان، که شانه‌هایتان را خرد می‌کند و به زمین‌ِتان می‌زند، باید مدام مست شوید. اما از چه چیزی؟ از شراب؟ شعر یا زهد؟ ...

باید همیشه مست بود! مسئله همین است! برای حس نکردن بار سنگین زمان، که شانه‌هایتان را خرد می‌کند و به زمین‌ِتان می‌زند، باید مدام مست شوید. اما از چه چیزی؟ از شراب؟ شعر یا زهد؟ هرطور که میل شماست. اما مست شوید... #شارل_بودلر #من_مست_توام_جااانااا♥️

۱۲ آبان 1397
52
مدام باید مست بود تنها همین باید مست بود تا سنگینیِ رِقت‌بار زمان که تو را می‌شکند و شانه‌هایت را خمیده می‌کند را احساس نکنی... مدام باید مست بود اما مستی از چه؟ از شراب ...

مدام باید مست بود تنها همین باید مست بود تا سنگینیِ رِقت‌بار زمان که تو را می‌شکند و شانه‌هایت را خمیده می‌کند را احساس نکنی... مدام باید مست بود اما مستی از چه؟ از شراب از #شعر یا از پرهیزکاری آن‌طور که دلتان می‌خواهد؛ همواره مست باشید... #شارل_بودلر

۲۲ دی 1396
51
#عشق گل سرخی‌ است! هر گلبرگش خیالی باطل و هر خارش حقیقتی‌ست ... #شارل_بودلر

#عشق گل سرخی‌ است! هر گلبرگش خیالی باطل و هر خارش حقیقتی‌ست ... #شارل_بودلر

۲۰ فروردین 1396
23
می‌توانستم با غروری به بلندای کوهسار به هیچ انگارم ابرها و نعره‌های اهریمنان را و با چرخشی شاهانه پشت کنم بر این همه اگر نمی‌دیدم در میان آن لشکرِ پلشت قامتِ تابناکِ جنایتی را که ...

می‌توانستم با غروری به بلندای کوهسار به هیچ انگارم ابرها و نعره‌های اهریمنان را و با چرخشی شاهانه پشت کنم بر این همه اگر نمی‌دیدم در میان آن لشکرِ پلشت قامتِ تابناکِ جنایتی را که به نفرین خویش خون سرخ خورشید منجمد می‌کرد! شهبانوی قلب من با آتش چشمان بی‌همتایش ...

۲۹ فروردین 1395
43