نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شارل_بودلر (۲ تصویر)

مدام باید مست بود تنها همین باید مست بود تا سنگینیِ رِقت‌بار زمان که تو را می‌شکند و شانه‌هایت را خمیده می‌کند را احساس نکنی... مدام باید مست بود اما مستی از چه؟ از شراب ...

مدام باید مست بود تنها همین باید مست بود تا سنگینیِ رِقت‌بار زمان که تو را می‌شکند و شانه‌هایت را خمیده می‌کند را احساس نکنی... مدام باید مست بود اما مستی از چه؟ از شراب از #شعر یا از پرهیزکاری آن‌طور که دلتان می‌خواهد؛ همواره مست باشید... #شارل_بودلر

۲۲ دی 1396
20K
#عشق گل سرخی‌ است! هر گلبرگش خیالی باطل و هر خارش حقیقتی‌ست ... #شارل_بودلر

#عشق گل سرخی‌ است! هر گلبرگش خیالی باطل و هر خارش حقیقتی‌ست ... #شارل_بودلر

۲۰ فروردین 1396
3K