نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سیمین_دانشور (۴۳ تصویر)

چرا باید بسوزی و بسازی؟ مگر #عمر را چند بار به #آدمیزاد می دهند!؟ #سیمین_دانشور https://www.instagram.com/talangore/ #تلنگر #تلنگر_احساس

چرا باید بسوزی و بسازی؟ مگر #عمر را چند بار به #آدمیزاد می دهند!؟ #سیمین_دانشور https://www.instagram.com/t... #تلنگر #تلنگر_احساس

۳ هفته پیش
4K
@ این بار اگر زن زیبارویی را دیدید، هوس را زنده به گور کنید و خدا را شکر کنید برای خلق این زیبایی... زیر باران اگر دختری را سوار کردید جای شماره به او امنیت ...

@ این بار اگر زن زیبارویی را دیدید، هوس را زنده به گور کنید و خدا را شکر کنید برای خلق این زیبایی... زیر باران اگر دختری را سوار کردید جای شماره به او امنیت بدهید، او را به مقصد مورد نظرش برسانید نه مقصود مورد نظرتان! هنگام ورود به ...

۳۰ فروردین 1397
7K
از زمانی که عفاف را زیر حجابها جستجو کردیم بوی تند هرزگی خیابانها را گرفت فکرها گندید عقیده ها پوسید و پرده های باور دریده شد تو به زن شک کردی و من به مرد... ...

از زمانی که عفاف را زیر حجابها جستجو کردیم بوی تند هرزگی خیابانها را گرفت فکرها گندید عقیده ها پوسید و پرده های باور دریده شد تو به زن شک کردی و من به مرد... #سیمین_دانشور

۳ فروردین 1397
9K
روزی زﻧﯽ از یک ﺣﻘﻮقدان ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاهید ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺟﺎزه ﺑﺪهید زن دوم ﺑﮕﯿﺮند؟! ﺣﻘﻮقدان ﮔﻔﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮند زن دومِ ﻫﯿﭻ ﻣﺮدی نشوند از ماست که بر ماست ...

روزی زﻧﯽ از یک ﺣﻘﻮقدان ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاهید ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺟﺎزه ﺑﺪهید زن دوم ﺑﮕﯿﺮند؟! ﺣﻘﻮقدان ﮔﻔﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮند زن دومِ ﻫﯿﭻ ﻣﺮدی نشوند از ماست که بر ماست #سیمین_دانشور

۲۶ اسفند 1396
5K
در اینکه #زن یک اثر هنریه شکی نیست... . #سیمین_دانشور # سیب_اسکچ #beautiful_girl

در اینکه #زن یک اثر هنریه شکی نیست... . #سیمین_دانشور # سیب_اسکچ #beautiful_girl

۱۷ اسفند 1396
5K
🍂🍂❣🍂 من زنم درد آور است که من آزاد نباشم تا تو به گناه نیفتی قوس های بدنم بیشتر از افکارم به چشمهایت می آید تاسف بار است که باید لباسهایم را به میزان ایمان ...

🍂🍂❣🍂 من زنم درد آور است که من آزاد نباشم تا تو به گناه نیفتی قوس های بدنم بیشتر از افکارم به چشمهایت می آید تاسف بار است که باید لباسهایم را به میزان ایمان تو تنظیم کنم .. #سیمین_دانشور

۱۶ اسفند 1396
7K
‌در اینکه زن ، یک اثر هنریست شکی نیست! #سیمین_دانشور

‌در اینکه زن ، یک اثر هنریست شکی نیست! #سیمین_دانشور

۱۴ اسفند 1396
6K
‌در اینکه زن ، یک اثر هنریست شکی نیست! #سیمین_دانشور

‌در اینکه زن ، یک اثر هنریست شکی نیست! #سیمین_دانشور

۱۱ اسفند 1396
35K
براستی زن بودن کارمشکلی است…… مجبوری مانند یک کدبانو رفتارکنی… همانند یک مرد کار کنی… شبیه یک دختر جوان بنظر برسی… و مثل یک سالمند فکر کنی… #سیمین_دانشور ☃🌨💕

براستی زن بودن کارمشکلی است…… مجبوری مانند یک کدبانو رفتارکنی… همانند یک مرد کار کنی… شبیه یک دختر جوان بنظر برسی… و مثل یک سالمند فکر کنی… #سیمین_دانشور ☃🌨💕

۱ بهمن 1396
3K
این که میگویند زن حجـــاب داشته باشد تا مـــرد به گنـــاه نیوفتد مثل این است که بگویند خورشیـــد نتابد تا بستنی هایمان آب نشود... #سیمین_دانشور

این که میگویند زن حجـــاب داشته باشد تا مـــرد به گنـــاه نیوفتد مثل این است که بگویند خورشیـــد نتابد تا بستنی هایمان آب نشود... #سیمین_دانشور

۲۱ دی 1396
22K
از زمانی که عفاف را زیر حجابها جستجو کردیم، بوی تند هرزگی خیابانها را گرفت فکرها گندید عقیده ها پوسید و پرده های باور دریده شد تو به زن شک کردی و من به مرد ...

از زمانی که عفاف را زیر حجابها جستجو کردیم، بوی تند هرزگی خیابانها را گرفت فکرها گندید عقیده ها پوسید و پرده های باور دریده شد تو به زن شک کردی و من به مرد ... #سیمین_دانشور

۶ دی 1396
4K
دوست داشتن که عیب نیست . دوست داشتن دلِ آدم را #روشن میکند … #سیمین_دانشور #کتاب_سووشون 📷 #گیلان_تالابِ_انزلی

دوست داشتن که عیب نیست . دوست داشتن دلِ آدم را #روشن میکند … #سیمین_دانشور #کتاب_سووشون 📷 #گیلان_تالابِ_انزلی

۹ آذر 1396
17K
در این دنیا همه چیز دست خود #آدم است. حتی عشق ، حتی جنون ، حتی ترس . آدمیزاد می تواند اگر بخواهد کوه ها را جابه جا کند . می تواند آب هارا بخشکاند ...

در این دنیا همه چیز دست خود #آدم است. حتی عشق ، حتی جنون ، حتی ترس . آدمیزاد می تواند اگر بخواهد کوه ها را جابه جا کند . می تواند آب هارا بخشکاند . می تواند چرخ و فلک را بهم بریزد. آدمیزاد حکایتی است . می تواند ...

۱۰ آبان 1396
12K
ﻧﺎﻣــــــــــﻢ ﺯﻥ ﺍﺳــــــــــــــــــــﺖ … ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭﻡ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ، ﮔﺎﻩ ﺳﻨﮕـــــﺴﺎﺭ … ﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍ ﺿﻌﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯽ … ﮔﺎﻩ ﻟﭽﮏ ﺑﻪ ﺳﺮ … ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﺮ

ﻧﺎﻣــــــــــﻢ ﺯﻥ ﺍﺳــــــــــــــــــــﺖ … ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭﻡ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ، ﮔﺎﻩ ﺳﻨﮕـــــﺴﺎﺭ … ﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍ ﺿﻌﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯽ … ﮔﺎﻩ ﻟﭽﮏ ﺑﻪ ﺳﺮ … ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﺮ " ﻣﺮﺩی" ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯽ ، ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮﻡ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﺮﺑﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ ، ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺁﺑﺮﻭﺩﺍﺭﯼ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍ ...

۲۶ شهریور 1396
21K
سیم‌های زیر تار زنانه است و سیم‌های بم مردانه! و از تلفیق این دو است که موسیقی زندگی نواخته می‌شود. #سیمین_دانشور

سیم‌های زیر تار زنانه است و سیم‌های بم مردانه! و از تلفیق این دو است که موسیقی زندگی نواخته می‌شود. #سیمین_دانشور

۲۰ شهریور 1396
6K
این که میگویند زن حجاب داشته باشد تا مرد به گناه نیفتد مثل این است که بگویند خورشید نتابد تا بستنی هایمان آب نشود #سیمین_دانشور

این که میگویند زن حجاب داشته باشد تا مرد به گناه نیفتد مثل این است که بگویند خورشید نتابد تا بستنی هایمان آب نشود #سیمین_دانشور

۱۳ شهریور 1396
6K
فرق بسیار زیادی ست بین کسی که

فرق بسیار زیادی ست بین کسی که " کم می آورد "، با کسی که " کوتاه می آید " ! #سیمین_دانشور

۱۷ مرداد 1396
8K
تقدیر در اینکه زن یک اثر هنریست شکی نیست انسان بطور کلی یک اثر هنریست. به شرطی که، انسانیت را قدر بداند و نگهش دارد... #سیمین_دانشور تقدیم به همه ی مهربانوهای سرزمینم💝 Happy woman's day ...

تقدیر در اینکه زن یک اثر هنریست شکی نیست انسان بطور کلی یک اثر هنریست. به شرطی که، انسانیت را قدر بداند و نگهش دارد... #سیمین_دانشور تقدیم به همه ی مهربانوهای سرزمینم💝 Happy woman's day #8march🌷

۳۰ تیر 1396
11K
به راستی زن بودن کار مشکلی است. مجبوری مانند یک کدبانو رفتار کنی، همانند یک مرد کار کنی، شبیه یک دختر جوان به نظر برسی و مثل یک سالمند فکر کنی... #سیمین_دانشور

به راستی زن بودن کار مشکلی است. مجبوری مانند یک کدبانو رفتار کنی، همانند یک مرد کار کنی، شبیه یک دختر جوان به نظر برسی و مثل یک سالمند فکر کنی... #سیمین_دانشور

۱۳ تیر 1396
6K
.

.

۳ تیر 1396
13K