نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سیدمحمدصادق_آتشی (۵ تصویر)

تا صبحِ فرج زیرِ علم بیداریم آتش به سر اهل ستم میباریم اینبار به امر رهبری ثابت شد در پاسخ هر ترقه موشک داریم! #سیدمحمدصادق_آتشی @sms_atashi @fatemiyoon110

تا صبحِ فرج زیرِ علم بیداریم آتش به سر اهل ستم میباریم اینبار به امر رهبری ثابت شد در پاسخ هر ترقه موشک داریم! #سیدمحمدصادق_آتشی @sms_atashi @fatemiyoon110

۲۹ خرداد 1396
3K
تا صبحِ فرج زیرِ علم بیداریم آتش به سر اهل ستم میباریم اینبار به امر رهبری ثابت شد در پاسخ هر ترقه موشک داریم! #سیدمحمدصادق_آتشی @sms_atashi @fatemiyoon110

تا صبحِ فرج زیرِ علم بیداریم آتش به سر اهل ستم میباریم اینبار به امر رهبری ثابت شد در پاسخ هر ترقه موشک داریم! #سیدمحمدصادق_آتشی @sms_atashi @fatemiyoon110

۲۹ خرداد 1396
3K
با زخم اگرچه خاطری آزردید با دست خود آبرویتان را بردید دیدید که تا سیدعلی لب تر کرد از ملت ما چگونه سیلی خوردید!! #سیدمحمدصادق_آتشی

با زخم اگرچه خاطری آزردید با دست خود آبرویتان را بردید دیدید که تا سیدعلی لب تر کرد از ملت ما چگونه سیلی خوردید!! #سیدمحمدصادق_آتشی

۲۹ خرداد 1396
2K
#چادر_مشکی که می پوشد چه زیبا می شود ماه کامل در شب تاریک پیدا می شود ⚘ واژه واژه شعر پا می‌گیرد اینجا در دلم وقتی از جای خودش آرام بر پا می شود یوسف ...

#چادر_مشکی که می پوشد چه زیبا می شود ماه کامل در شب تاریک پیدا می شود ⚘ واژه واژه شعر پا می‌گیرد اینجا در دلم وقتی از جای خودش آرام بر پا می شود یوسف از زیباییش حیران، #زلیخا در عجب از شمیم چادرش یعقوب بینا می شود 😊 سر ...

۲۹ فروردین 1396
7K
ای کاش کنارِ دست هم گریه کنیم با دیدن هر مشک و عَلَم گریه کنیم در خاک شلمچه کربلایی بشویم با یاد سه ساله ی حرم گریه کنیم! #سیدمحمدصادق_آتشی

ای کاش کنارِ دست هم گریه کنیم با دیدن هر مشک و عَلَم گریه کنیم در خاک شلمچه کربلایی بشویم با یاد سه ساله ی حرم گریه کنیم! #سیدمحمدصادق_آتشی

۱۴ مهر 1395
5K