نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سیدمجیدحسینی (۱۰ تصویر)

بدترین حالت ادم ، وقتی نیست که خودش اسیب می خورد ، سر و دستش می شکند ، یا رنج عمیق می بیند ، بدترین حال ادم وقتیست که نمی خواهد ، اما دیگری را ...

بدترین حالت ادم ، وقتی نیست که خودش اسیب می خورد ، سر و دستش می شکند ، یا رنج عمیق می بیند ، بدترین حال ادم وقتیست که نمی خواهد ، اما دیگری را عمیقا رنج می دهد ، درست وقتی ماه طلوع می کند ، من از رنجیدن ...

۹ مرداد 1396
28K
آدم باید خودش خیریه باشد ، وجودش خیر باشد ، روح اش خیر باشد ، روان اش خیر باشد ، تنش خیر برساند به مردم ؛ ادم باید راه می رود رنج کم کند ، ...

آدم باید خودش خیریه باشد ، وجودش خیر باشد ، روح اش خیر باشد ، روان اش خیر باشد ، تنش خیر برساند به مردم ؛ ادم باید راه می رود رنج کم کند ، نگاهش رنج کم کند ، دستانش رنج کم کند ، اصلا نفس بکشد رنج دیگران ...

۲۵ تیر 1396
4K
لحظه خوب ، عمق بی انتهای لذت و سرخوشی، مال ادم هاییست که رنج و درد را ، در تمام استخوان های زندگی شان درک کرده باشند ، وگرنه بی تفاوت ها ، بی درد ...

لحظه خوب ، عمق بی انتهای لذت و سرخوشی، مال ادم هاییست که رنج و درد را ، در تمام استخوان های زندگی شان درک کرده باشند ، وگرنه بی تفاوت ها ، بی درد ها ، بی حس ها ، هیچگاه، عمق لحظه خوب را لمس نمی کنند ، ...

۴ تیر 1396
4K
حس لطیف ، آدم نازک ، جان عمیق ، مال لحظه ایست که میبینی ، دیگران رنج می کشند ، و تو اندازه انها درون خودت می سوزی ، فقط برای دیگران ، فقط . ...

حس لطیف ، آدم نازک ، جان عمیق ، مال لحظه ایست که میبینی ، دیگران رنج می کشند ، و تو اندازه انها درون خودت می سوزی ، فقط برای دیگران ، فقط . #رنج#سوختن#سیدمجیدحسینی

۲۲ خرداد 1396
6K
. آدم ها، با همه نازکی شان ، توان دارند ، بالاتر از زخمهایشان باشند، خیلی بالاتر، شک ندارم... #سیدمجیدحسینی

. آدم ها، با همه نازکی شان ، توان دارند ، بالاتر از زخمهایشان باشند، خیلی بالاتر، شک ندارم... #سیدمجیدحسینی

۲۶ اردیبهشت 1396
4K
زندگی آدم ها را هوش و استعدادشان نمی سازد؛ پول و امکانات و فرصت ها هم زندگی ساز نیستند؛ حتی زندگی آدم ها را پدر و مادر واطرافیان هم نمی سازند؛ زندگی آدم ها را، ...

زندگی آدم ها را هوش و استعدادشان نمی سازد؛ پول و امکانات و فرصت ها هم زندگی ساز نیستند؛ حتی زندگی آدم ها را پدر و مادر واطرافیان هم نمی سازند؛ زندگی آدم ها را، روایت هایشان می سازد؛ روایت های انسانها، داستان های زندگی شان هستند که طی سالها ...

۲۰ مرداد 1395
198
وقتی دل از سخن پر است ؛ امکان گفتن چیست ؟ یعنی خودت را خالی کنی ؟ دردها و زخم های درونت را تصفیه کنی ؟ یعنی بگذاری انچه درونت داری دیگران را بیازارد ؟ ...

وقتی دل از سخن پر است ؛ امکان گفتن چیست ؟ یعنی خودت را خالی کنی ؟ دردها و زخم های درونت را تصفیه کنی ؟ یعنی بگذاری انچه درونت داری دیگران را بیازارد ؟ یا حتی بگذاری دردهایت به جان دیگران بیوفتد ؟ من می گویم امکان گفت : ...

۵ مرداد 1395
3K
دیگر فرهنگ مراقبت از کودک در خانواده های ایرانی تغییر کرده ؛ کودک تکریم فراوان می شود ؛ مساله اش مساله خانواده است ، اصلا محور تصمیم های خانواده است ، خانواده با تمام توان ...

دیگر فرهنگ مراقبت از کودک در خانواده های ایرانی تغییر کرده ؛ کودک تکریم فراوان می شود ؛ مساله اش مساله خانواده است ، اصلا محور تصمیم های خانواده است ، خانواده با تمام توان ، وضع جسمی ، روحی ، اموزشی ، ارتباطی ، شادی و غم کودک را ...

۵ مرداد 1395
301
بازی توی جوی های اب روستا ، حالا یک کار بی کلاس است ؛ بچه باید در جایی از قبل اماده شده ، استریل و امن بازی کند ؛ همه این فرهنگ مراقبت جدید را ...

بازی توی جوی های اب روستا ، حالا یک کار بی کلاس است ؛ بچه باید در جایی از قبل اماده شده ، استریل و امن بازی کند ؛ همه این فرهنگ مراقبت جدید را من می فهمم ؛ اما نمی توانم ، حس مناسبات از دست رفته گذشت ه ...

۵ مرداد 1395
5K
خیلی ها فکر می کنند ، زشت ترین بخش بدن شان بینی شان است ، بعضی ها هم با دهانشان مشکل دارند ، فکر می کنند دهانشان خیلی زشت است ، و دیگران زیادی هم ...

خیلی ها فکر می کنند ، زشت ترین بخش بدن شان بینی شان است ، بعضی ها هم با دهانشان مشکل دارند ، فکر می کنند دهانشان خیلی زشت است ، و دیگران زیادی هم شکم بزرگشان ، مشکلشان است و زشت شان کرده ؛ همه اینها شاید زشت وزیبا ...

۲ تیر 1395
3K