نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سیدعلی_صالحی (۸۵ تصویر)

وَقتی که #تُ نیستی ، مَن هَم تنهاتَرین اتّفاقِ بی دلیلِ زَمینم ..! #سیدعلی_صالحی

وَقتی که #تُ نیستی ، مَن هَم تنهاتَرین اتّفاقِ بی دلیلِ زَمینم ..! #سیدعلی_صالحی

۱۹ ساعت پیش
1K
آرام باش، حوصله کن، آب های زودگذر، هیچ فصلی را نخواهند دید از ریگ های ته جویبار شنیده ام مهم نیست که مرا از ملاقات ماه و گفت و گوی باران بازداشته اند . من ...

آرام باش، حوصله کن، آب های زودگذر، هیچ فصلی را نخواهند دید از ریگ های ته جویبار شنیده ام مهم نیست که مرا از ملاقات ماه و گفت و گوی باران بازداشته اند . من برای رسیدن به آرامش تنها به تکرار اسم تو بسنده خواهم کرد ... حالا آرام ...

۲ روز پیش
1K
اینجا همین جا نزدیک همین تنفس بی خواب تــو را طـوری نزدیک به لمسِ هـوا حس می‌کنم که گنجشک تشنه، عطـرِ باران را. #سیدعلی_صالحی

اینجا همین جا نزدیک همین تنفس بی خواب تــو را طـوری نزدیک به لمسِ هـوا حس می‌کنم که گنجشک تشنه، عطـرِ باران را. #سیدعلی_صالحی

۴ روز پیش
2K
اینجا همین جا نزدیک همین تنفس بی خواب تــو را طـوری نزدیک به لمسِ هـوا حس می‌کنم که گنجشک تشنه، عطـرِ باران را. #سیدعلی_صالحی

اینجا همین جا نزدیک همین تنفس بی خواب تــو را طـوری نزدیک به لمسِ هـوا حس می‌کنم که گنجشک تشنه، عطـرِ باران را. #سیدعلی_صالحی

۴ روز پیش
3K
کارِ شاقی نکرده ام فقط به زانو درنیامدم فقط تاریکی را ازتکلم بیهودگی بازداشته ام دشوارنیست شماهم بگویید نور بگویید امید بگویید عشق آدمی چیزی شبیه به بویِ خوش باران است #سیدعلی_صالحی

کارِ شاقی نکرده ام فقط به زانو درنیامدم فقط تاریکی را ازتکلم بیهودگی بازداشته ام دشوارنیست شماهم بگویید نور بگویید امید بگویید عشق آدمی چیزی شبیه به بویِ خوش باران است #سیدعلی_صالحی

۲ هفته پیش
18K
تلخ منم ... همچون چای سرد که ساعات طولانی نگاهش کرده باشی ... #سیدعلی_صالحی

تلخ منم ... همچون چای سرد که ساعات طولانی نگاهش کرده باشی ... #سیدعلی_صالحی

۴ هفته پیش
8K
یعنی جوابِ آن همه علاقه آیا همین تو دور وُ من دور وُ گریه‌هامان که بی‌گفت و گو..!؟ #سیدعلی_صالحی

یعنی جوابِ آن همه علاقه آیا همین تو دور وُ من دور وُ گریه‌هامان که بی‌گفت و گو..!؟ #سیدعلی_صالحی

۲۸ آذر 1396
4K
آدمی نیازِ مبرم دارد که شعر بخواند آزاد باشد و گاهی نیز باران ببارد. #سیدعلی_صالحی

آدمی نیازِ مبرم دارد که شعر بخواند آزاد باشد و گاهی نیز باران ببارد. #سیدعلی_صالحی

۲۷ آذر 1396
3K
تلخ منم.... همچون چای سرد که ساعات طولانی نگاهش کرده باشی .. و ننوشیده باشی .. تلخ منم ! چای یخ ..که هیچ کس ندارد هوسش را .. #سیدعلی_صالحی ‎

تلخ منم.... همچون چای سرد که ساعات طولانی نگاهش کرده باشی .. و ننوشیده باشی .. تلخ منم ! چای یخ ..که هیچ کس ندارد هوسش را .. #سیدعلی_صالحی ‎

۱۵ آذر 1396
8K
تلخ منم .. همچون چای سرد که ساعات طولانی نگاهش کرده باشی .. و ننوشیده باشی .. تلخ منم ! چای یخ ..که هیچ کس ندارد هوسش را .. #سیدعلی_صالحی ‎‎‎‌

تلخ منم .. همچون چای سرد که ساعات طولانی نگاهش کرده باشی .. و ننوشیده باشی .. تلخ منم ! چای یخ ..که هیچ کس ندارد هوسش را .. #سیدعلی_صالحی ‎‎‎‌

۱۳ آذر 1396
4K
همه می دانند؛ من سال هاست چشم به راه کسی سرم به کار کلمات خودم گرم است... تو را به اسم آب؛ تو را به روح روشن دریا؛ به دیدنم بیا ! مقابلم بنشین. بگذار ...

همه می دانند؛ من سال هاست چشم به راه کسی سرم به کار کلمات خودم گرم است... تو را به اسم آب؛ تو را به روح روشن دریا؛ به دیدنم بیا ! مقابلم بنشین. بگذار آفتاب از کنار چشمهای کهن سال من بگذرد... من به یک نفر، از فهم اعتماد ...

۱۱ آذر 1396
9K
پرنده، هی پرنده‌ی بی‌پروا ! در پی آن فوج گمشده بر مِه آشیان مساز ! من ساختم، باد آمد و همه‌ی رویا ها را با خود برد!... #سیدعلی_صالحی

پرنده، هی پرنده‌ی بی‌پروا ! در پی آن فوج گمشده بر مِه آشیان مساز ! من ساختم، باد آمد و همه‌ی رویا ها را با خود برد!... #سیدعلی_صالحی

۲۹ آبان 1396
5K
من از میانِ همه یِ شما ، منتظرِ کسی بودم که نیامد ..! #سیدعلی_صالحی

من از میانِ همه یِ شما ، منتظرِ کسی بودم که نیامد ..! #سیدعلی_صالحی

۱۸ آبان 1396
10K
من از میان همه شما منتظر کسی بودم که نیامد #سیدعلی_صالحی

من از میان همه شما منتظر کسی بودم که نیامد #سیدعلی_صالحی

۱۷ آبان 1396
6K
تمام خنده هایم را نذر کرده ام تا #تُ همان باشی که صبح یکی از روزهای خدا عطر دستهایت، دلتنگی ام را به باد می سپارد... #سیدعلی_صالحی

تمام خنده هایم را نذر کرده ام تا #تُ همان باشی که صبح یکی از روزهای خدا عطر دستهایت، دلتنگی ام را به باد می سپارد... #سیدعلی_صالحی

۱۳ آبان 1396
10K
پرنده، هی پرنده‌ی بی‌پروا ! در پی آن فوج گمشده بر مِه آشیان مساز ! من ساختم، باد آمد و همه‌ی رویا ها را با خود برد!... #سیدعلی_صالحی

پرنده، هی پرنده‌ی بی‌پروا ! در پی آن فوج گمشده بر مِه آشیان مساز ! من ساختم، باد آمد و همه‌ی رویا ها را با خود برد!... #سیدعلی_صالحی

۸ آبان 1396
8K
به یکدیگر#دروغ نگویید آدم است باور می کند دل می بندد..! #سیدعلی_صالحی

به یکدیگر#دروغ نگویید آدم است باور می کند دل می بندد..! #سیدعلی_صالحی

۲۳ مهر 1396
8K
فردا باز هم به تو فکر خواهم کرد مثل دریا به ادامه‌ی خویش .. #سیدعلی_صالحی

فردا باز هم به تو فکر خواهم کرد مثل دریا به ادامه‌ی خویش .. #سیدعلی_صالحی

۱۲ مهر 1396
10K
تمام خنده هایم را نذر کرده ام تا تو همان باشی که صبح یکی از روزهای خدا عطر دستهایت، دلتنگی ام را به باد می سپارد... #سیدعلی_صالحی

تمام خنده هایم را نذر کرده ام تا تو همان باشی که صبح یکی از روزهای خدا عطر دستهایت، دلتنگی ام را به باد می سپارد... #سیدعلی_صالحی

۱۰ مهر 1396
6K
همگان به جست‌ و جوی خانه می‌گردند من کوچه‌‌ی خلوتی را می‌خواهم بی‌انتها برای رفتن بی‌‌واژه برای سرودن و آسمانی برای پرواز کردن عاشقانه اوج گرفتن رها شدن ... #سیدعلی_صالحی

همگان به جست‌ و جوی خانه می‌گردند من کوچه‌‌ی خلوتی را می‌خواهم بی‌انتها برای رفتن بی‌‌واژه برای سرودن و آسمانی برای پرواز کردن عاشقانه اوج گرفتن رها شدن ... #سیدعلی_صالحی

۷ مهر 1396
8K