نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سیاست_جنایی (۱ تصویر)

تدبیری دیگر از دولت بی تدبیر این شیوه حل مشکل دخترانی که بی حجابی راترویج میکردند را میتوان در #تاریخ #سیاست_جنایی و #پیشگیری ثبت کرد. فی الواقع #پیشگیری_وضعی به پیش از این عمل و بعد ...

تدبیری دیگر از دولت بی تدبیر این شیوه حل مشکل دخترانی که بی حجابی راترویج میکردند را میتوان در #تاریخ #سیاست_جنایی و #پیشگیری ثبت کرد. فی الواقع #پیشگیری_وضعی به پیش از این عمل و بعد از آن تقسیم میشود!!

۴ اسفند 1396
25