نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سکوتم (۶ تصویر)

#من استادِ سخن گفتن در #سکوتم! در تمامِ زندگی‌ام با سکوت سخن گفتم و سرتاسر #تراژدی‌های زندگی‌ام را ساکت زیسته‌ام...! #فئودور_داستایفسکی

#من استادِ سخن گفتن در #سکوتم! در تمامِ زندگی‌ام با سکوت سخن گفتم و سرتاسر #تراژدی‌های زندگی‌ام را ساکت زیسته‌ام...! #فئودور_داستایفسکی

۲۳ بهمن 1397
248
#تو پسِ تمام #کلماتم هستی #لبریزشان می کنی ، #میسوزانی، #تهی میکنی ؛ حتی #سکوتم از تو #مضطرب است...
عکس بلند

#تو پسِ تمام #کلماتم هستی #لبریزشان می کنی ، #میسوزانی، #تهی میکنی ؛ حتی #سکوتم از تو #مضطرب است...

۳۰ مهر 1397
30
#من استادِ سخن گفتن در #سکوتم! در تمامِ زندگی‌ام با سکوت سخن گفتم و سرتاسر #تراژدی‌های زندگی‌ام را ساکت زیسته‌ام...! #فئودور_داستایفسکی

#من استادِ سخن گفتن در #سکوتم! در تمامِ زندگی‌ام با سکوت سخن گفتم و سرتاسر #تراژدی‌های زندگی‌ام را ساکت زیسته‌ام...! #فئودور_داستایفسکی

۶ اردیبهشت 1397
245
#من استادِ سخن گفتن در #سکوتم! در تمامِ زندگی‌ام با سکوت سخن گفتم و سرتاسر #تراژدی‌های زندگی‌ام را ساکت زیسته‌ام...! #فئودور_داستایفسکی

#من استادِ سخن گفتن در #سکوتم! در تمامِ زندگی‌ام با سکوت سخن گفتم و سرتاسر #تراژدی‌های زندگی‌ام را ساکت زیسته‌ام...! #فئودور_داستایفسکی

۶ اردیبهشت 1397
253
مرا با #سکوت دردیست که یک دنیا نمیفهمد پس گله ای از تونیستکه دردم را از #سکوتم نمیفهمی

مرا با #سکوت دردیست که یک دنیا نمیفهمد پس گله ای از تونیستکه دردم را از #سکوتم نمیفهمی

۱ آذر 1396
17
اینجا نیستی.. #سرما به استخون هام رسیده و #تجربه دوباره گرم شدنم رو از یاد بردم... بی روح نگاه میکنم ، میدونم.. #حرف نمیزنم و #سکوتم تمام #شهر رو از هم پاشونده .. میدونم.. اون ...

اینجا نیستی.. #سرما به استخون هام رسیده و #تجربه دوباره گرم شدنم رو از یاد بردم... بی روح نگاه میکنم ، میدونم.. #حرف نمیزنم و #سکوتم تمام #شهر رو از هم پاشونده .. میدونم.. اون #غریبه ای که داری برای دست هاش واژه میسازی.... صدای نفس ِش ارامشتِ و ماه ...

۱۱ دی 1395
95