نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سپیده_امیدی (۴۲ تصویر)

👌 #کپشن_بخوانید. پدربزرگ میگفت: انتظار کار مرد نیست...! یک دلِ قوی می خواهد که در تنِ مرد قرارش نداده اند...! زن باید باشد تا انتظار را تاب بیاورد... مرد هزار و یک جور فکر می ...

👌 #کپشن_بخوانید. پدربزرگ میگفت: انتظار کار مرد نیست...! یک دلِ قوی می خواهد که در تنِ مرد قرارش نداده اند...! زن باید باشد تا انتظار را تاب بیاورد... مرد هزار و یک جور فکر می کند و در آخر می اندازدش دور، زن امّا، می ماند به هر جان کندنی ...

۶ مهر 1398
3
همیشه در ناگهانی ترین لحظه، عزیزترین دارایی مان از دست می رود! و ما درست همان موقع یادمان می افتد، چقدر

همیشه در ناگهانی ترین لحظه، عزیزترین دارایی مان از دست می رود! و ما درست همان موقع یادمان می افتد، چقدر "دوستت دارم" هایمان را نگفته ایم، " از اینکه دارَمت شادترینم" را نگفته ایم.. همیشه دیر یادمان می افتد برای آنچه که داریم با خوشحالی شکر گوییم . همیشه ...

۲۲ اردیبهشت 1398
2
آدمهایی که می دانند خوشبختی به چه معنایی ست به اندازه ی کافی غم را خورده، تلخی را چشیده و درد را زیرِ دندان برده اند... و آدمهایی که میدانند بدبختی به چه معنایی ست ...

آدمهایی که می دانند خوشبختی به چه معنایی ست به اندازه ی کافی غم را خورده، تلخی را چشیده و درد را زیرِ دندان برده اند... و آدمهایی که میدانند بدبختی به چه معنایی ست به اندازه ی کافی غم را خورده تلخی را چشیده و درد را زیر دندان ...

۹ اسفند 1397
2
👌 پدربزرگ میگفت : انتظار کارِ مَرد نیست ! یک دلِ قوی میخواهد که در تنِ مَرد قرارش نداده اند ! زن باید باشد تا انتظار را تاب بیاورد ... مَرد ، هزارویک جور فکر ...

👌 پدربزرگ میگفت : انتظار کارِ مَرد نیست ! یک دلِ قوی میخواهد که در تنِ مَرد قرارش نداده اند ! زن باید باشد تا انتظار را تاب بیاورد ... مَرد ، هزارویک جور فکر میکند و در آخر می اندازدش دور ... زن اما ، میماند . به هر ...

۱۸ بهمن 1397
2
. . دلتنگی های هر کس، شبیهِ به خودِ اوست همینطور خوشی ها.. هیچ کس را پیدا نمیکنی که شبیه به دیگری شادی اش را فریاد بزند و یا غمهایش را.. یک نفر وا می ...

. . دلتنگی های هر کس، شبیهِ به خودِ اوست همینطور خوشی ها.. هیچ کس را پیدا نمیکنی که شبیه به دیگری شادی اش را فریاد بزند و یا غمهایش را.. یک نفر وا می ماند یک نفر جا میزند یک نفر می ماند و درستش میکند.. دلتنگی ها و ...

۳۰ دی 1397
2
نگذار آرزوهایت یک روز تبدیل به حسرت بشود مگر چند بار در زندگی پیش می آید که آدم چیزی را عمیقا بخواهد . . . #سپیده_امیدی

نگذار آرزوهایت یک روز تبدیل به حسرت بشود مگر چند بار در زندگی پیش می آید که آدم چیزی را عمیقا بخواهد . . . #سپیده_امیدی

۲۵ آذر 1397
2
. پدربزرگ میگفت : انتظار کارِ مَرد نیست ! یک دلِ قوی میخواهد که در تنِ مَرد قرارش نداده اند ! زن باید باشد تا انتظار را تاب بیاورد ... مَرد ، هزارویک جور فکر ...

. پدربزرگ میگفت : انتظار کارِ مَرد نیست ! یک دلِ قوی میخواهد که در تنِ مَرد قرارش نداده اند ! زن باید باشد تا انتظار را تاب بیاورد ... مَرد ، هزارویک جور فکر میکند و در آخر می اندازدش دور ... زن اما ، میماند . به هر ...

۲۴ شهریور 1397
2
من اگر حتی در کشور دیگری به دنیا می‌آمدم با قومیت و مذهبی دیگر باز هم بذرِ عشقِ شما را در دل میکاشتم و پرورش میدادم اسم و رسمتان را آویزان میکردم بر اتاق، نشیمنگاه، ...

من اگر حتی در کشور دیگری به دنیا می‌آمدم با قومیت و مذهبی دیگر باز هم بذرِ عشقِ شما را در دل میکاشتم و پرورش میدادم اسم و رسمتان را آویزان میکردم بر اتاق، نشیمنگاه، کوچه، خیابان... تا حق را محبوس نکرده باشم و این حقانیت را ترویج میکردم بینِ ...

۱۱ شهریور 1397
2
مهربان‌ترین قسمتِ زندگیِ هر شخصی... زمانی‌ست که آن‌کسی را که دوست دارد، دوستش بدارد...! منظورم را میفهمی؟!اینکه کسی باشد که تو را آن‌طور که دلت می‌خواهد دوست بدارد... می‌شود مهربان‌ترین قسمتِ زندگیِ تو نسبت به ...

مهربان‌ترین قسمتِ زندگیِ هر شخصی... زمانی‌ست که آن‌کسی را که دوست دارد، دوستش بدارد...! منظورم را میفهمی؟!اینکه کسی باشد که تو را آن‌طور که دلت می‌خواهد دوست بدارد... می‌شود مهربان‌ترین قسمتِ زندگیِ تو نسبت به تمامِ مسائل خوش‌بین می‌شوی، لبخند می‌زنی، ایده می‌دهی، فکرت باز می‌شود و حتی دیگر نسبت ...

۹ شهریور 1397
2
به تو فکر میکنم و انگار در من هزار پیچکِ محزون به زندگی نشسته است.. نگاه کن؛ که در سرتاسرِ خود می‌پیچم و صدایم در سکوتی سهمگین گم می‌شود.. نگاه کن؛ که ناگزیر مانده‌ام، مانندِ ...

به تو فکر میکنم و انگار در من هزار پیچکِ محزون به زندگی نشسته است.. نگاه کن؛ که در سرتاسرِ خود می‌پیچم و صدایم در سکوتی سهمگین گم می‌شود.. نگاه کن؛ که ناگزیر مانده‌ام، مانندِ کبوتری خسته که می‌خواهد فراموش شود اما مانده است که رها نکرده باشد!.. #سپیده_امیدی

۲۵ مرداد 1397
2
همیشه! در ناگهانی ترین لحظه، عزیزترین دارایی مان از دست می رود! و ما درست همان موقع یادمان می افتد، چقدر

همیشه! در ناگهانی ترین لحظه، عزیزترین دارایی مان از دست می رود! و ما درست همان موقع یادمان می افتد، چقدر "دوستت دارم" هایمان را نگفته ایم، " از اینکه دارَمت شادترینم" را نگفته ایم.. همیشه دیر یادمان می افتد برای آنچه که داریم با خوشحالی شکر گوییم . همیشه ...

۱۶ دی 1396
2
نگذار آرزوهایت؛ یک روز تبدیل به حسرت بشود مگر چند بار در زندگی پیش می آید که آدم چیزی را عمیقا بخواهد... #سپیده_امیدی

نگذار آرزوهایت؛ یک روز تبدیل به حسرت بشود مگر چند بار در زندگی پیش می آید که آدم چیزی را عمیقا بخواهد... #سپیده_امیدی

۲۹ مرداد 1396
4
‌‌‌نگذار آرزوهایت؛ یک روز تبدیل به حسرت بشود مگر چند بار در زندگی پیش می آید که آدم چیزی را عمیقا بخواهد... #سپیده_امیدی

‌‌‌نگذار آرزوهایت؛ یک روز تبدیل به حسرت بشود مگر چند بار در زندگی پیش می آید که آدم چیزی را عمیقا بخواهد... #سپیده_امیدی

۲۵ مرداد 1396
2
زیاد که بمانی فراموش می شوی! هستی تو را میبینند با تو حرف میزنند اما فراموش شده ای مانند تمام چیزهایی که دو رو برت داری اما به آنها حتی فکر هم نمیکنی! #سپیده_امیدی

زیاد که بمانی فراموش می شوی! هستی تو را میبینند با تو حرف میزنند اما فراموش شده ای مانند تمام چیزهایی که دو رو برت داری اما به آنها حتی فکر هم نمیکنی! #سپیده_امیدی

۲۷ تیر 1396
2
از کسی که میگوید شما را دوست دارم اما برای بدست آوردنتان تلاشی نمیکند راحت بگذرید زمان چیزی را درست نمیکند فقط چیزهایی را میگیرد که سالها بعد قلبتان را به کُشتن میدهد #سپیده_امیدی

از کسی که میگوید شما را دوست دارم اما برای بدست آوردنتان تلاشی نمیکند راحت بگذرید زمان چیزی را درست نمیکند فقط چیزهایی را میگیرد که سالها بعد قلبتان را به کُشتن میدهد #سپیده_امیدی

۳۰ اردیبهشت 1396
2
جمعه زنی نیست که موهایش را به باد داده است یا مَردی که به انتظارِ معشوقه اش تمامْ چشم است.. جمعه؛ کودکی ست دوساله که چیزی را نداشته است اما طوره دیگری می خواهدَش.. درست ...

جمعه زنی نیست که موهایش را به باد داده است یا مَردی که به انتظارِ معشوقه اش تمامْ چشم است.. جمعه؛ کودکی ست دوساله که چیزی را نداشته است اما طوره دیگری می خواهدَش.. درست مثلِ من که هیچوقت نداشتمَت که بسیار می خواهمَت .. #سپیده_امیدی

۲۲ اردیبهشت 1396
2
از کسی که میگوید:

از کسی که میگوید: "شما را دوست دارم" اما برای به دست آوردنتان تلاشی نمیکند راحت بگذرید... زمان چیزی را درست نمیکند فقط چیزهایی را میگیرد که سالها بعد قلبتان را به کشتن می دهد ! #سپیده_امیدی

۸ اردیبهشت 1396
3
همیشه در ناگهانی ترین لحظه، عزیزترین دارایی مان از دست می رود و ما درست همان موقع یادمان می افتد، چقدر

همیشه در ناگهانی ترین لحظه، عزیزترین دارایی مان از دست می رود و ما درست همان موقع یادمان می افتد، چقدر "دوستت دارم" هایمان را نگفته ایم، " از اینکه دارَمت شادترینم" را نگفته ایم.. همیشه دیر یادمان می افتد برای آنچه که داریم با خوشحالی شکر گوییم. همیشه دیر ...

۱۸ فروردین 1396
2
مهربان ترین قسمتِ زندگیِ هر شخصی؛ زمانی ست که آنکسی را که دوست دارد، دوستش بدارد! منظورم را میفهمی؟ اینکه کسی باشد که تو را آنطور که دلت می خواهد دوست بدارد، می شود مهربان ...

مهربان ترین قسمتِ زندگیِ هر شخصی؛ زمانی ست که آنکسی را که دوست دارد، دوستش بدارد! منظورم را میفهمی؟ اینکه کسی باشد که تو را آنطور که دلت می خواهد دوست بدارد، می شود مهربان ترین قسمتِ زندگیِ تو.. نسبت به تمامِ مسائل خوش بین می شوی، لبخند میزنی، ایده ...

۱۸ فروردین 1396
2
همیشه در ناگهانی ترین لحظه، عزیزترین دارایی مان از دست می رود و ما درست همان موقع یادمان می افتد، چقدر
عکس بلند

همیشه در ناگهانی ترین لحظه، عزیزترین دارایی مان از دست می رود و ما درست همان موقع یادمان می افتد، چقدر "دوستت دارم" هایمان را نگفته ایم، " از اینکه دارَمت شادترینم" را نگفته ایم.. همیشه دیر یادمان می افتد برای آنچه که داریم با خوشحالی شکر گوییم. همیشه دیر ...

۲۳ اسفند 1395
2