نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سوگل_علیزاده (۱۱ تصویر)

صبح که می‌شود... قلبم را از نو برایِ کنارِ توتپیدن، کوک می کنم... این یعنی خودِ خودِ زندگی...! #سوگل_علیزاده

صبح که می‌شود... قلبم را از نو برایِ کنارِ توتپیدن، کوک می کنم... این یعنی خودِ خودِ زندگی...! #سوگل_علیزاده

۳ هفته پیش
3K
همین که

همین که "تو" مرا تا بینهایتِ این عشق دوست میداری حالِ دلم را عجیب خوش میکند...! #سوگل_علیزاده

۱۵ خرداد 1397
7K
همین که

همین که "تو" مرا تا بینهایتِ این عشق دوست میداری حالِ دلم را عجیب خوش میکند...! #سوگل_علیزاده

۶ اردیبهشت 1397
4K
همین که

همین که "تو" مرا تا بینهایتِ این عشق دوست میداری حالِ دلم را ... عجیــــــب خوش میکند...!☺️😍 #سوگل_علیزاده

۲۶ فروردین 1397
6K
همین که

همین که "تو" مرا تا بینهایتِ این عشق دوست میداری حالِ دلم را ... عجیــــــب خوش میکند...!☺️😍 #سوگل_علیزاده

۲۶ فروردین 1397
2K
همین که

همین که "تو" مرا تا بینهایتِ این عشق دوست میداری حالِ دلم را عجیب خوش میکند...!❤️ #سوگل_علیزاده

۲۱ فروردین 1397
3K
. این روزها انگار چیزی را میانِ چشمهایت جا گذاشته‌ام نمیدانم شاید تمامِ وجودم را #سوگل_علیزاده

. این روزها انگار چیزی را میانِ چشمهایت جا گذاشته‌ام نمیدانم شاید تمامِ وجودم را #سوگل_علیزاده

۱ مهر 1396
6K
بانو کمی صبورتر برایش عاشقی کن او فرسنگ ها از غرورِ مردانه اش تا درکِ احساساتِ زنانه ات سفر کرده... #سوگل_علیزاده

بانو کمی صبورتر برایش عاشقی کن او فرسنگ ها از غرورِ مردانه اش تا درکِ احساساتِ زنانه ات سفر کرده... #سوگل_علیزاده

۱۷ خرداد 1396
3K
تو برایم میخندی و من هر بار میان خنده هایت مطمئن تر میشوم که تو را از روزِ ازل ' خدا ' برایِ من نقش زده بود فقط برای خودم ... #سوگل_علیزاده

تو برایم میخندی و من هر بار میان خنده هایت مطمئن تر میشوم که تو را از روزِ ازل ' خدا ' برایِ من نقش زده بود فقط برای خودم ... #سوگل_علیزاده

۸ خرداد 1396
4K
میخواهم شعر سهراب را به هم بریزم

میخواهم شعر سهراب را به هم بریزم "چشم ها را باید شست" فقط تو را باید دید ... #سوگل_علیزاده

۲۵ فروردین 1396
4K
نمیدانم این روزها همه‌ی آدمها شبیه تو شده اند یا من شده‌ام تعبیر همان جمله‌ی زیبای

نمیدانم این روزها همه‌ی آدمها شبیه تو شده اند یا من شده‌ام تعبیر همان جمله‌ی زیبای "عزیزم" چشم‌هایم جز تو دیگر هیچ کس را نمیبیند... #سوگل_علیزاده

۲۳ فروردین 1396
3K