نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سوپر_جونیور (۲۸ تصویر)

موفقیت تنها انتخاب منه:) ۱۴ سالگی سوجو مبارک:) #سوپر_جونیور #اینهیوک #شیندونگ #دونگهه #یسونگ #لیتوک #ریووک #شیوون #هیچول #کیوهیون

موفقیت تنها انتخاب منه:) ۱۴ سالگی سوجو مبارک:) #سوپر_جونیور #اینهیوک #شیندونگ #دونگهه #یسونگ #لیتوک #ریووک #شیوون #هیچول #کیوهیون

۱۶ آبان 1398
4K
میخوام ببوسمت و لبخندت رو ببینم لبخندت موردعلاقمه کیوت ترین لبخند رو داری....:💓) #یسونگ #سوپر_جونیور

میخوام ببوسمت و لبخندت رو ببینم لبخندت موردعلاقمه کیوت ترین لبخند رو داری....:💓) #یسونگ #سوپر_جونیور

۱۱ آبان 1398
3K
ببخشید یادم رفته بود من وقتی وجود دارم که تو چیزی لازم داری:) #کیوهیون #سوجو #سوپر_جونیور

ببخشید یادم رفته بود من وقتی وجود دارم که تو چیزی لازم داری:) #کیوهیون #سوجو #سوپر_جونیور

۱۰ آبان 1398
4K
باید یادبگیری که ادما زندگیتو ترک میکنن،تو نمیتونی هربار که این اتفاق افتاد ازهم بپاشی:) #هیچول #سوپر_جونیور

باید یادبگیری که ادما زندگیتو ترک میکنن،تو نمیتونی هربار که این اتفاق افتاد ازهم بپاشی:) #هیچول #سوپر_جونیور

۲ آبان 1398
3K
هیچکس تو نیست و این بزرگترین قدرتته! #سوپر_جونیور #هیچول

هیچکس تو نیست و این بزرگترین قدرتته! #سوپر_جونیور #هیچول

۳۰ مهر 1398
3K
یک روز به یاد اورد که وظیفش نیست که همه رو خوشحال کنه:) #لیتوک #سوجو #سوپر_جونیور

یک روز به یاد اورد که وظیفش نیست که همه رو خوشحال کنه:) #لیتوک #سوجو #سوپر_جونیور

۲۱ مهر 1398
4K
اره من یه ادم خوبم اما اگه بیش از حد از خط قرمز رد شی، همه چیز به سرعت میتونه تغییر کنه:) #یسونگ #سوپر_جونیور

اره من یه ادم خوبم اما اگه بیش از حد از خط قرمز رد شی، همه چیز به سرعت میتونه تغییر کنه:) #یسونگ #سوپر_جونیور

۱۴ مهر 1398
4K
جایی تو زندگی هست که از بخشیدن خسته میشی:) #لیتوک #سوپر_جونیور

جایی تو زندگی هست که از بخشیدن خسته میشی:) #لیتوک #سوپر_جونیور

۱۳ مهر 1398
3K
تمام عمرمان شد تظاهر به بیخیالی.... #سوپر_جونیور

تمام عمرمان شد تظاهر به بیخیالی.... #سوپر_جونیور

۱۰ مهر 1398
2K
ادمای قوی تو تنهایی شون اشک میریزن... #سوپر_جونیور

ادمای قوی تو تنهایی شون اشک میریزن... #سوپر_جونیور

۸ مهر 1398
2K
درد رو تمام شب گریه میکنم تا بتونم تمام روز لبخند بزنم♡] #یسونگ #سوپر_جونیور

درد رو تمام شب گریه میکنم تا بتونم تمام روز لبخند بزنم♡] #یسونگ #سوپر_جونیور

۸ مهر 1398
3K
زندگی اسون تر نمیشه...تو قوی تر میشی..! #سوپر_جونیور #دونگهه

زندگی اسون تر نمیشه...تو قوی تر میشی..! #سوپر_جونیور #دونگهه

۸ مهر 1398
2K
ادما نمیفهمنت، بلکه به زبون خودشون ترجمه میکنن! #هیچول #سوپر_جونیور

ادما نمیفهمنت، بلکه به زبون خودشون ترجمه میکنن! #هیچول #سوپر_جونیور

۴ مهر 1398
2K
باید تا تهش باهم باشیم! #سوپر_جونیور

باید تا تهش باهم باشیم! #سوپر_جونیور

۴ مهر 1398
2K
#عکس_نوشته_کیپاپ #دونگهه #سوپر_جونیور

#عکس_نوشته_کیپاپ #دونگهه #سوپر_جونیور

۳ مهر 1398
2K
همه کار های وحشتناکی که انجام دادی بهم بگو و اجازه بده با این حال عاشقت باشم...:) #لیتوک #سوپر_جونیور

همه کار های وحشتناکی که انجام دادی بهم بگو و اجازه بده با این حال عاشقت باشم...:) #لیتوک #سوپر_جونیور

۱ مهر 1398
3K
ما همانند بادکنک هایی هستیم که با احساسات پر شده ایم در دنیایی که مملو از میخ هاست...:) #یسونگ #سوپر_جونیور

ما همانند بادکنک هایی هستیم که با احساسات پر شده ایم در دنیایی که مملو از میخ هاست...:) #یسونگ #سوپر_جونیور

۱ مهر 1398
3K
میخوام ببوسمت و لبخندت رو ببینم لبخندت مورد علاقه کیوت ترین لبخند رو داری...:)♡ #یسونگ #سوپر_جونیور

میخوام ببوسمت و لبخندت رو ببینم لبخندت مورد علاقه کیوت ترین لبخند رو داری...:)♡ #یسونگ #سوپر_جونیور

۳۱ شهریور 1398
2K
من همون اهنگیم که ردش میکنی بعدش میفهمی چقدر عالی بود:) #دونگهه #سوپر_جونیور

من همون اهنگیم که ردش میکنی بعدش میفهمی چقدر عالی بود:) #دونگهه #سوپر_جونیور

۲۹ شهریور 1398
2K
_اگه من جای دوری برم _ توهم با من میای؟ +فکر کنم عاشقت شدم! #سوجو #سوپر_جونیور

_اگه من جای دوری برم _ توهم با من میای؟ +فکر کنم عاشقت شدم! #سوجو #سوپر_جونیور

۲۸ شهریور 1398
2K