نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سوره_شوری (۱۰ تصویر)

#جزء۲۵قرآن #سوره_شوری #آیه_گرافی

#جزء۲۵قرآن #سوره_شوری #آیه_گرافی

۱۰ خرداد 1398
40
إِلَهِی وَ رَبِّی مَنْ لِی غَیْرُکَ أَسْأَلُهُ کَشْفَ ضُرِّی وَ النَّظَرَ فِی أَمْرِی‏ إِلَهِی وَ مَوْلاَیَ أَجْرَیْتَ عَلَیَّ حُکْماً اتَّبَعْتُ فِیهِ هَوَی نَفْسِی‏ ... ای خدا ... ای پروردگار ... جز تو من که را ...

إِلَهِی وَ رَبِّی مَنْ لِی غَیْرُکَ أَسْأَلُهُ کَشْفَ ضُرِّی وَ النَّظَرَ فِی أَمْرِی‏ إِلَهِی وَ مَوْلاَیَ أَجْرَیْتَ عَلَیَّ حُکْماً اتَّبَعْتُ فِیهِ هَوَی نَفْسِی‏ ... ای خدا ... ای پروردگار ... جز تو من که را دارم , تا از او درخواست کنم , که غم و رنجم را برطرف سازد ...

۲۵ مرداد 1397
55
#جزء_بیستوپنج #جزء_25 #سوره_شوری #صفحه_483

#جزء_بیستوپنج #جزء_25 #سوره_شوری #صفحه_483

۷ شهریور 1396
17
#جزء_بیستوپنج #جزء_25 #سوره_شوری #صفحه_484

#جزء_بیستوپنج #جزء_25 #سوره_شوری #صفحه_484

۷ شهریور 1396
11
#جزء_بیستوپنج #جزء_25 #سوره_شوری #صفحه_485

#جزء_بیستوپنج #جزء_25 #سوره_شوری #صفحه_485

۳ شهریور 1396
13
#جزء_بیستوپنج #جزء_25 #سوره_شوری #صفحه_487

#جزء_بیستوپنج #جزء_25 #سوره_شوری #صفحه_487

۳ شهریور 1396
11
#جزء_بیستوپنج #جزء_25 #سوره_شوری #صفحه_487

#جزء_بیستوپنج #جزء_25 #سوره_شوری #صفحه_487

۳ شهریور 1396
14
#جزء_بیستوپنج #جزء_25 #سوره_شوری #صفحه_488

#جزء_بیستوپنج #جزء_25 #سوره_شوری #صفحه_488

۳ شهریور 1396
12
#قرآن_و_زندگی #توبه #آمرزش #سوره_شوری ‌ جرأت کن و به بهترین کسی که می‌تونی تبدیل شو...

#قرآن_و_زندگی #توبه #آمرزش #سوره_شوری ‌ جرأت کن و به بهترین کسی که می‌تونی تبدیل شو...

۲ شهریور 1396
18
#جزء_بیستوپنج #جزء_25 #سوره_شوری #صفحه_489

#جزء_بیستوپنج #جزء_25 #سوره_شوری #صفحه_489

۲۹ مرداد 1396
15