نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سود_بانکی (۴ تصویر)

نرخ #سود_بانکی در #ایران در مقایسه با کشورهای دارای کمترین سود کدام کشورها #اقتصاد پیشرفته تری دارند؟ با سود کمتر یا سود بیشتر؟ اقتصاد کدام کشورها #اسلامی تر است؟! #ربا #بانک #ربای #اسلامی

نرخ #سود_بانکی در #ایران در مقایسه با کشورهای دارای کمترین سود کدام کشورها #اقتصاد پیشرفته تری دارند؟ با سود کمتر یا سود بیشتر؟ اقتصاد کدام کشورها #اسلامی تر است؟! #ربا #بانک #ربای #اسلامی

۱۳ مهر 1396
13K
نرخ#سود_بانکی در ایران و جهان نرخ سود سوئد و سوئیس منفیه، یعنی از پولدارها سودمیگیرن!

نرخ#سود_بانکی در ایران و جهان نرخ سود سوئد و سوئیس منفیه، یعنی از پولدارها سودمیگیرن!

۲۵ شهریور 1396
5K
کانال روشنگری: ♨️ نرخ #سود_بانکی در #ایران در مقایسه با کشورهای دارای کمترین سود👆 کدام کشورها #اقتصاد پیشرفته تری دارند؟ با سود کمتر یا سود بیشتر؟ 😉 اقتصاد کدام کشورها #اسلامی تر است؟!😥 #ربا #بانک ...

کانال روشنگری: ♨️ نرخ #سود_بانکی در #ایران در مقایسه با کشورهای دارای کمترین سود👆 کدام کشورها #اقتصاد پیشرفته تری دارند؟ با سود کمتر یا سود بیشتر؟ 😉 اقتصاد کدام کشورها #اسلامی تر است؟!😥 #ربا #بانک 👉 @roshangarii 🌹

۱۶ تیر 1396
5K
کانال روشنگری: ⭕️ آیا #سود_بانکی «ربا» ست؟ بله. در شرایط فعلی هم #سپرده_گذاری در #بانک ها و هم #وام گرفتن از بانکها، #ربا ست. چرا؟👆 #جنگ_با_خدا #حرام #مراجع #کلاه_شرعی #حرامخواری 👉 @roshangarii 🌹

کانال روشنگری: ⭕️ آیا #سود_بانکی «ربا» ست؟ بله. در شرایط فعلی هم #سپرده_گذاری در #بانک ها و هم #وام گرفتن از بانکها، #ربا ست. چرا؟👆 #جنگ_با_خدا #حرام #مراجع #کلاه_شرعی #حرامخواری 👉 @roshangarii 🌹

۱۶ تیر 1396
4K