نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سودائی_ابیوردی (۱ تصویر)

در غمت بگریستم چندان‌که آب از سر گذشت از پی‌ات زان‌ رو نمی‌آیم که پایم در گِل است... . . . . #سودائی_ابیوردی #شعر #ادبیات #گوناگون #شاعر

در غمت بگریستم چندان‌که آب از سر گذشت از پی‌ات زان‌ رو نمی‌آیم که پایم در گِل است... . . . . #سودائی_ابیوردی #شعر #ادبیات #گوناگون #شاعر

۱۱ اسفند 1397
15K