نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سوبارو_ساکاماکی (۱ تصویر)

I feel like I'm in a sea is just me drowning under it No one helps me I'm alone in this great sea ترجمه: حس میکنم در یک دریا هستم فقط من درحال غرق شدن ...

I feel like I'm in a sea is just me drowning under it No one helps me I'm alone in this great sea ترجمه: حس میکنم در یک دریا هستم فقط من درحال غرق شدن هستم کسی کمکم نمیکند من تنها هستم در این دریا #سوبارو_ساکاماکی#subaru_sakamaki

۲۳ خرداد 1397
9K