نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سوئیس_لوزان (۱ تصویر)

#سوئیس_لوزان استافانو بوئری، معمار ایتالیایی با میل به ساختارهای سبز نوآورانه، برج آپارتمان سبز را در شهر لوزان سوئیس ، که اولین ساختمان سبز در جهان است را طراحی و ساخته است.

#سوئیس_لوزان استافانو بوئری، معمار ایتالیایی با میل به ساختارهای سبز نوآورانه، برج آپارتمان سبز را در شهر لوزان سوئیس ، که اولین ساختمان سبز در جهان است را طراحی و ساخته است.

۲۰ شهریور 1398
5K