نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سه_بعدی (۱۵۴ تصویر)

#خلاقیت#سه_بعدی

#خلاقیت#سه_بعدی

۲ هفته پیش
3K
#طراحی کف سالن#سه_بعدی 😱

#طراحی کف سالن#سه_بعدی 😱

۲ هفته پیش
2K
مسافران متروی شهر نان جینگ در طول تابستان قادر خواهند بود با استفاده از#فناوری#سه_بعدی به تماشای سواحل زیبا، آسمان پر ستاره و بستنی فروشی بنشینند

مسافران متروی شهر نان جینگ در طول تابستان قادر خواهند بود با استفاده از#فناوری#سه_بعدی به تماشای سواحل زیبا، آسمان پر ستاره و بستنی فروشی بنشینند

۲ هفته پیش
2K
#هنر_ایرانی در بافت فرش#سه_بعدی با نقش و نگار برجسته

#هنر_ایرانی در بافت فرش#سه_بعدی با نقش و نگار برجسته

۳ هفته پیش
3K
#هنرمند روسی در حال#خلق_نقاشی#سه_بعدی

#هنرمند روسی در حال#خلق_نقاشی#سه_بعدی

۳ هفته پیش
6K
#سفربه اعماق#مغز محققان دانشگاه بوستون نقشه#سه_بعدی جالبی از اتصالات کوچک بین سلولهای مغزی درجزئیات بی سابقه رامنتشر کردند.هدف از بررسی این اتصالات،درک وشناخت مراکزیست که به#افسردگی منجرمیشود

#سفربه اعماق#مغز محققان دانشگاه بوستون نقشه#سه_بعدی جالبی از اتصالات کوچک بین سلولهای مغزی درجزئیات بی سابقه رامنتشر کردند.هدف از بررسی این اتصالات،درک وشناخت مراکزیست که به#افسردگی منجرمیشود

۴ هفته پیش
7K
#نقاشی#سه_بعدی بسیار جالب و زیبا در کف خیابان.

#نقاشی#سه_بعدی بسیار جالب و زیبا در کف خیابان.

۲۲ مرداد 1396
4K
#طراحی#سه_بعدی

#طراحی#سه_بعدی

۲۲ مرداد 1396
5K
#طراحی#سه_بعدی

#طراحی#سه_بعدی

۲۲ مرداد 1396
5K
#طراحی#سه_بعدی

#طراحی#سه_بعدی

۲۲ مرداد 1396
5K
#طراحی#سه_بعدی

#طراحی#سه_بعدی

۲۲ مرداد 1396
4K
#طراحی#سه_بعدی

#طراحی#سه_بعدی

۲۲ مرداد 1396
4K
#طراحی#سه_بعدی

#طراحی#سه_بعدی

۲۲ مرداد 1396
4K
#طراحی#سه_بعدی

#طراحی#سه_بعدی

۲۲ مرداد 1396
4K
#طراحی#سه_بعدی

#طراحی#سه_بعدی

۲۲ مرداد 1396
4K
#طراحی#سه_بعدی

#طراحی#سه_بعدی

۲۲ مرداد 1396
4K
#طراحی#سه_بعدی

#طراحی#سه_بعدی

۲۲ مرداد 1396
4K
#طراحی#سه_بعدی

#طراحی#سه_بعدی

۲۲ مرداد 1396
4K
#طراحی#سه_بعدی

#طراحی#سه_بعدی

۲۲ مرداد 1396
4K
#طراحی#سه_بعدی

#طراحی#سه_بعدی

۲۲ مرداد 1396
4K