نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سهراب‌سپهری (۳ تصویر)

#تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود، گر نشود حرفی نیست؛ اما ... نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست ...🍃❤ #سهراب‌سپهری

#تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود، گر نشود حرفی نیست؛ اما ... نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست ...🍃❤ #سهراب‌سپهری

۱ هفته پیش
9K
من؛ صدای وزش ماده را می شنوم و صدای باران را روی پلک تر عشق روی آواز انارستان ها . . .! #سهراب‌سپهری

من؛ صدای وزش ماده را می شنوم و صدای باران را روی پلک تر عشق روی آواز انارستان ها . . .! #سهراب‌سپهری

۳۰ تیر 1398
4K
ای خـدای دشت نیلوفر ! کو کلید . . . ، نقره درهای بیداری ؟ #سهراب‌سپهری

ای خـدای دشت نیلوفر ! کو کلید . . . ، نقره درهای بیداری ؟ #سهراب‌سپهری

۳۰ تیر 1398
4K