نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سهام_الشعشاع (۲ تصویر)

به شب که مرا با تو آشنا کرده توسل می جویم باشد که مرا بشنود باشد که در تمام طول بیداری با من باشد آه ای شب نزدیک روح مرا بگیر و برایش ببر به ...

به شب که مرا با تو آشنا کرده توسل می جویم باشد که مرا بشنود باشد که در تمام طول بیداری با من باشد آه ای شب نزدیک روح مرا بگیر و برایش ببر به او بگو این اشتهای آن دو چشم است برای دیدن رویای تو که از آتش ...

۱۹ آذر 1398
3K
به خوابم اگر نیایی به همه خواهم گفت خورشید را که روی زمین راه می رفت …. خواهم گفت: اقیانوسها را که به دست گرفته بودی و با چشمانت چگونه شب را روز می کردی ...

به خوابم اگر نیایی به همه خواهم گفت خورشید را که روی زمین راه می رفت …. خواهم گفت: اقیانوسها را که به دست گرفته بودی و با چشمانت چگونه شب را روز می کردی ….. برای داشتن تو اگر بخواهی خنجر به گلو می گیرم وعیدعشاق را رقم خواهم ...

۴ مرداد 1395
118