نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سن_نفقه (۱ تصویر)

#سن_نفقه برای #دختر و #پسر 🔴تا زمانی که دختر👱‍♀️ #ازدواج نکرده یا #شغلی ندارد، #پدرش باید نفقه 💰او را بپردازد، چنانچه دختر سن بالایی داشته باشد و همچنان #مجرد باشد و شغلی هم نداشته باشد، ...

#سن_نفقه برای #دختر و #پسر 🔴تا زمانی که دختر👱‍♀️ #ازدواج نکرده یا #شغلی ندارد، #پدرش باید نفقه 💰او را بپردازد، چنانچه دختر سن بالایی داشته باشد و همچنان #مجرد باشد و شغلی هم نداشته باشد، باز هم #نفقه از جانب پدر به وی تعلق می گیرد. 🔴#فرزند_پسر نیز تا پایان ...

۸ آذر 1397
12K