نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سنگاپور_merilonpark (۱ تصویر)

#سنگاپور_merilonpark سانگ نیلا اوتاما بنیانگذار سنگاپور، در حال شکار با جانوری مشابه شیر مواجه شد و لذا آن منطقه را سنگاپور نام نهاد. سنگاپور به معنی شهر شیر است.

#سنگاپور_merilonpark سانگ نیلا اوتاما بنیانگذار سنگاپور، در حال شکار با جانوری مشابه شیر مواجه شد و لذا آن منطقه را سنگاپور نام نهاد. سنگاپور به معنی شهر شیر است.

۲۰ شهریور 1398
4K