نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سمانه_ملک_پور (۸ تصویر)

📝 آخرین شبِ قَدر که تموم میشه ، سحرِ بیست و سوم که میرسه ، خاص ترین حال و هوایِ رمضان میرسه .. تویِ این ثانیه های آخر ، دلمون میخواد دستِشو بگیریم و هِی ...

📝 آخرین شبِ قَدر که تموم میشه ، سحرِ بیست و سوم که میرسه ، خاص ترین حال و هوایِ رمضان میرسه .. تویِ این ثانیه های آخر ، دلمون میخواد دستِشو بگیریم و هِی ببوسیم و بگیم تو رو به خودِت قَسَم، به بزرگیِ خودِت قسم ، اون حال ...

۱۷ خرداد 1397
5K
تویِ این شبا تصمیم بگیریم به بد نبودن.. آره ، اگه خیلی نمیتونیم دلی رو شاد کنیم، اگه از دستمون برنمیاد که حالِ دلِ کسی رو خوب کنیم، اگه نمیتونیم با حرفامون یا کارامون دلی ...

تویِ این شبا تصمیم بگیریم به بد نبودن.. آره ، اگه خیلی نمیتونیم دلی رو شاد کنیم، اگه از دستمون برنمیاد که حالِ دلِ کسی رو خوب کنیم، اگه نمیتونیم با حرفامون یا کارامون دلی رو آروم کنیم ، اگه نمیتونیم در حقِ کسی خوبی کنیم، حداقل تصمیم بگیریم از ...

۱۷ خرداد 1397
5K
بهار با اُردیبِهشتش به نیمه رسید ، اما هنوز آن رویِ بهشتی اش را نشانمانِ نداده .. نیمی از بهار مانده ، نیمی از اُردیبهشت ، و نیمی از نگاهِ پر امیدِمان به نیمِ دیگرِ ...

بهار با اُردیبِهشتش به نیمه رسید ، اما هنوز آن رویِ بهشتی اش را نشانمانِ نداده .. نیمی از بهار مانده ، نیمی از اُردیبهشت ، و نیمی از نگاهِ پر امیدِمان به نیمِ دیگرِ بهار ، و خدایی که نیمی از لطافتِ روحش را در بهار دمیده .. گاهی ...

۱۶ اردیبهشت 1397
10K
بهار با اُردیبِهشتش به نیمه رسید، اما هنوز آن رویِ بهشتی اش را نشانمانِ نداده... نیمی از بهار مانده، نیمی از اُردیبهشت، و نیمی از نگاهِ پر امیدِمان به نیمِ دیگرِ بهار، و خدایی که ...

بهار با اُردیبِهشتش به نیمه رسید، اما هنوز آن رویِ بهشتی اش را نشانمانِ نداده... نیمی از بهار مانده، نیمی از اُردیبهشت، و نیمی از نگاهِ پر امیدِمان به نیمِ دیگرِ بهار، و خدایی که نیمی از لطافتِ روحش را در بهار دمیده... گاهی قشنگ ترین اتفاق ها در همان ...

۱۶ اردیبهشت 1397
9K
بهار با اُردیبِهشتش به نیمه رسید ، اما هنوز آن رویِ بهشتی اش را نشانمانِ نداده .. نیمی از بهار مانده ، نیمی از اُردیبهشت ، و نیمی از نگاهِ پر امیدِمان به نیمِ دیگرِ ...

بهار با اُردیبِهشتش به نیمه رسید ، اما هنوز آن رویِ بهشتی اش را نشانمانِ نداده .. نیمی از بهار مانده ، نیمی از اُردیبهشت ، و نیمی از نگاهِ پر امیدِمان به نیمِ دیگرِ بهار ، و خدایی که نیمی از لطافتِ روحش را در بهار دمیده .. گاهی ...

۱۶ اردیبهشت 1397
8K
📝 باید راهی یافت، برایِ زندگی را زندگی کردن، نه فقط زندگی را گُذَراندَن .. باید راهی یافت، برایِ صبح ها با اُمید چَشم گُشودَن، برایِ شب ها با آرامشِ خیال خوابیدن.. اینطور که نمیشود، ...

📝 باید راهی یافت، برایِ زندگی را زندگی کردن، نه فقط زندگی را گُذَراندَن .. باید راهی یافت، برایِ صبح ها با اُمید چَشم گُشودَن، برایِ شب ها با آرامشِ خیال خوابیدن.. اینطور که نمیشود، نمیشود که زندگی را فقط گذراند ، نمیشود که تمام شدنِ فصلی و رسیدنِ فصلی ...

۱۷ دی 1396
20K
عشق ، تنها دردی ست ، که اگر قلبی به آن مبتلا نشود ، می میرد .. #سمانه_ملک_پور

عشق ، تنها دردی ست ، که اگر قلبی به آن مبتلا نشود ، می میرد .. #سمانه_ملک_پور

۲۷ مهر 1395
1K
اوضاع دلهایمان آنقدر نابه سامان شده است که وقتی یکی از راه میرسد و بی دلیل لبخندی از مهر تحویلمان می دهد می گویند: فلانی به هرکه میرسد الکی می خندد! می گویند: نه این ...

اوضاع دلهایمان آنقدر نابه سامان شده است که وقتی یکی از راه میرسد و بی دلیل لبخندی از مهر تحویلمان می دهد می گویند: فلانی به هرکه میرسد الکی می خندد! می گویند: نه این رفتارها طبیعی نیست .. دیوانه است که به هر کسی میرسد لبخند تحویلش می دهد... ...

۲۶ مرداد 1395
4K