نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سلوک_رشد (۱۳ تصویر)

💠 فراز 22 📖 #ویژگی_های_اولیای_خدا 🏷 سوره یونس- آیه 62-63 💎 #دقایقی_با_قرآن ✅✅✅ #سلوک_رشد ⚜️💎🇮🇷💎⚜️ ⁣🌿⁣🌿⁣🌿 #کانال_جامع_مرکز_رشد ⁣🌐 @Rushdisu

💠 فراز 22 📖 #ویژگی_های_اولیای_خدا 🏷 سوره یونس- آیه 62-63 💎 #دقایقی_با_قرآن ✅✅✅ #سلوک_رشد ⚜️💎🇮🇷💎⚜️ ⁣🌿⁣🌿⁣🌿 #کانال_جامع_مرکز_رشد ⁣🌐 @Rushdisu

۳۱ تیر 1396
5K
💠 فراز ۲۱ 📖 #حرص_در_انسان_و_درمان_آن 🏷 سوره معارج - آیه ۱۹ - ۲۳ 💎 #دقایقی_با_قرآن ✅✅✅ #سلوک_رشد ⚜️💎🇮🇷💎⚜️ ⁣🌿⁣🌿⁣🌿 #کانال_جامع_مرکز_رشد ⁣🌐 @Rushdisu

💠 فراز ۲۱ 📖 #حرص_در_انسان_و_درمان_آن 🏷 سوره معارج - آیه ۱۹ - ۲۳ 💎 #دقایقی_با_قرآن ✅✅✅ #سلوک_رشد ⚜️💎🇮🇷💎⚜️ ⁣🌿⁣🌿⁣🌿 #کانال_جامع_مرکز_رشد ⁣🌐 @Rushdisu

۳۱ تیر 1396
5K
💠 فراز ۲۰ 📖 #همنشینی_با_صادقین 🏷 سوره توبه - آیه ۱۱۹ 💎 #دقایقی_با_قرآن ✅✅✅ #سلوک_رشد ⚜️💎🇮🇷💎⚜️ ⁣🌿⁣🌿⁣🌿 #کانال_جامع_مرکز_رشد ⁣🌐 @Rushdisu

💠 فراز ۲۰ 📖 #همنشینی_با_صادقین 🏷 سوره توبه - آیه ۱۱۹ 💎 #دقایقی_با_قرآن ✅✅✅ #سلوک_رشد ⚜️💎🇮🇷💎⚜️ ⁣🌿⁣🌿⁣🌿 #کانال_جامع_مرکز_رشد ⁣🌐 @Rushdisu

۲۹ تیر 1396
1K
‍ ✅✅⁣✅ #سلوک_رشد ☸️ عنوان مطلب: 💠 ⁣#حقیقت_جنگ 📌#قسمت_سوم (قسمت پایانی) ✴️✴️✴️ باباش یه سلمونی کوچک داشت، برا همین بهش آقا رضا سلمونی می گفتند. یه بار تعریف می کرد که من به توصیه پیش ...

‍ ✅✅⁣✅ #سلوک_رشد ☸️ عنوان مطلب: 💠 ⁣#حقیقت_جنگ 📌#قسمت_سوم (قسمت پایانی) ✴️✴️✴️ باباش یه سلمونی کوچک داشت، برا همین بهش آقا رضا سلمونی می گفتند. یه بار تعریف می کرد که من به توصیه پیش نمازمون دو تا کار رو انجام نمی دم: یکی اول وقت، اصلاح نمی کنم و ...

۲۸ تیر 1396
4K
💠 فراز 19 📖 #وظایف_انسان_کامل 🏷 سوره احزاب - آیه 35 💎 #دقایقی_با_قرآن ✅✅✅ #سلوک_رشد ⚜️💎🇮🇷💎⚜️ ⁣🌿⁣🌿⁣🌿 #کانال_جامع_مرکز_رشد ⁣🌐 @Rushdisu

💠 فراز 19 📖 #وظایف_انسان_کامل 🏷 سوره احزاب - آیه 35 💎 #دقایقی_با_قرآن ✅✅✅ #سلوک_رشد ⚜️💎🇮🇷💎⚜️ ⁣🌿⁣🌿⁣🌿 #کانال_جامع_مرکز_رشد ⁣🌐 @Rushdisu

۲۸ تیر 1396
3K
‍ ✅✅⁣✅#سلوک_رشد ☸️ عنوان مطلب: 💠 ⁣#حقیقت_جنگ 📌#قسمت_دوم ✴️✴️✴️ مرادعلی قربانی، بچه الموت بود، در یک خانواده پرجمعیت. خودش فرزند بزرگتر خانواده بود. ۴۰ ساله بود و ده فرزند داشت. در روستا با تراکتورش، زمین ...

‍ ✅✅⁣✅#سلوک_رشد ☸️ عنوان مطلب: 💠 ⁣#حقیقت_جنگ 📌#قسمت_دوم ✴️✴️✴️ مرادعلی قربانی، بچه الموت بود، در یک خانواده پرجمعیت. خودش فرزند بزرگتر خانواده بود. ۴۰ ساله بود و ده فرزند داشت. در روستا با تراکتورش، زمین های مردم را شخم می زد. 💢 دو برادر کوچکترش محسن و حسین، به شهادت ...

۲۷ تیر 1396
6K
💠 فراز ۱۸ 📖 #خصوصیات_انسان 🏷 سوره الرحمن - آیه ۳ 💎 #دقایقی_با_قرآن ✅✅✅ #سلوک_رشد ⚜️💎🇮🇷💎⚜️ ⁣🌿⁣🌿⁣🌿 #کانال_جامع_مرکز_رشد ⁣🌐 @Rushdisu

💠 فراز ۱۸ 📖 #خصوصیات_انسان 🏷 سوره الرحمن - آیه ۳ 💎 #دقایقی_با_قرآن ✅✅✅ #سلوک_رشد ⚜️💎🇮🇷💎⚜️ ⁣🌿⁣🌿⁣🌿 #کانال_جامع_مرکز_رشد ⁣🌐 @Rushdisu

۲۷ تیر 1396
1K
‍ ✅✅⁣✅#سلوک_رشد ☸️ عنوان مطلب: 💠 ⁣#حقیقت_جنگ 📌#قسمت_اول ✴️✴️✴️ در عملیات خیبر، احمد کاظمی نقش مؤثری ایفا کرد. نیروهای ما در عملیات خیبر به دو منطقه حساس دشمن حمله کردند: یکی منطقه دجله و دیگری ...

‍ ✅✅⁣✅#سلوک_رشد ☸️ عنوان مطلب: 💠 ⁣#حقیقت_جنگ 📌#قسمت_اول ✴️✴️✴️ در عملیات خیبر، احمد کاظمی نقش مؤثری ایفا کرد. نیروهای ما در عملیات خیبر به دو منطقه حساس دشمن حمله کردند: یکی منطقه دجله و دیگری جزایر خیبر. در منطقه دجله، پس از یک هفته جنگیدن به دلیل مشکلات در مهمات ...

۲۶ تیر 1396
7K
💠 فراز 17 📖 #علت_تغییر_سرنوشت_مردم 🏷 سوره انفال- آیه 53 💎 #دقایقی_با_قرآن ✅✅✅ #سلوک_رشد ⚜️💎🇮🇷💎⚜️ ⁣🌿⁣🌿⁣🌿 #کانال_جامع_مرکز_رشد ⁣🌐 @Rushdisu

💠 فراز 17 📖 #علت_تغییر_سرنوشت_مردم 🏷 سوره انفال- آیه 53 💎 #دقایقی_با_قرآن ✅✅✅ #سلوک_رشد ⚜️💎🇮🇷💎⚜️ ⁣🌿⁣🌿⁣🌿 #کانال_جامع_مرکز_رشد ⁣🌐 @Rushdisu

۲۶ تیر 1396
3K
💠 فراز ۱۶ 📖 #سیما_خردمندان_در_قرآن 🏷 سوره رعد - آیه ۱۹ 💎 #دقایقی_با_قرآن ✅✅✅ #سلوک_رشد ⚜️💎🇮🇷💎⚜️ ⁣🌿⁣🌿⁣🌿 #کانال_جامع_مرکز_رشد ⁣🌐 @Rushdisu

💠 فراز ۱۶ 📖 #سیما_خردمندان_در_قرآن 🏷 سوره رعد - آیه ۱۹ 💎 #دقایقی_با_قرآن ✅✅✅ #سلوک_رشد ⚜️💎🇮🇷💎⚜️ ⁣🌿⁣🌿⁣🌿 #کانال_جامع_مرکز_رشد ⁣🌐 @Rushdisu

۲۵ تیر 1396
3K
💠 فراز 15 📖 #تقوا_معیار_ارزش 🏷 سوره توبه - آیه 108 💎 #دقایقی_با_قرآن ✅✅✅ #سلوک_رشد ⚜️💎🇮🇷💎⚜️ ⁣🌿⁣🌿⁣🌿 #کانال_جامع_مرکز_رشد ⁣🌐 @Rushdisu

💠 فراز 15 📖 #تقوا_معیار_ارزش 🏷 سوره توبه - آیه 108 💎 #دقایقی_با_قرآن ✅✅✅ #سلوک_رشد ⚜️💎🇮🇷💎⚜️ ⁣🌿⁣🌿⁣🌿 #کانال_جامع_مرکز_رشد ⁣🌐 @Rushdisu

۲۵ تیر 1396
3K
کانال جامع مرکز رشد: 💠 فراز 12 📖 #دشمن_شناسی (2) 🏷 سوره ممتحنه - آیه 1 💎 #دقایقی_با_قرآن ✅✅✅ #سلوک_رشد ⚜️💎🇮🇷💎⚜️ ⁣🌿⁣🌿⁣🌿 #کانال_جامع_مرکز_رشد ⁣🌐 @Rushdisu

کانال جامع مرکز رشد: 💠 فراز 12 📖 #دشمن_شناسی (2) 🏷 سوره ممتحنه - آیه 1 💎 #دقایقی_با_قرآن ✅✅✅ #سلوک_رشد ⚜️💎🇮🇷💎⚜️ ⁣🌿⁣🌿⁣🌿 #کانال_جامع_مرکز_رشد ⁣🌐 @Rushdisu

۲۱ تیر 1396
2K
کانال جامع مرکز رشد: 💠 فراز 11 📖 #دشمن_شناسی (1) 🏷 سوره ممتحنه - آیه 1 💎 #دقایقی_با_قرآن ✅✅✅ #سلوک_رشد ⚜️💎🇮🇷💎⚜️ ⁣🌿⁣🌿⁣🌿 #کانال_جامع_مرکز_رشد ⁣🌐 @Rushdisu

کانال جامع مرکز رشد: 💠 فراز 11 📖 #دشمن_شناسی (1) 🏷 سوره ممتحنه - آیه 1 💎 #دقایقی_با_قرآن ✅✅✅ #سلوک_رشد ⚜️💎🇮🇷💎⚜️ ⁣🌿⁣🌿⁣🌿 #کانال_جامع_مرکز_رشد ⁣🌐 @Rushdisu

۲۰ تیر 1396
1K