نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سلام_علی_الحسین (۲ تصویر)

مادَرَمْ گُفْت:حُسِینْ تِکِه کَلامَتْ باشَد ❤هَر وَقْت شُدی مَسْتِ رُخَش،شیرَمْ حَلالَت باشَد❤ مِثلِ یِک مُردِه کِه یِکْ مَرتَبه جان میگیرَد دِلَم اَز بُردَنْ نامَت هَیِجان میگیرَد 💔قَلَبم اَز کار کِه اُفْتاد بِه مَن شُوک نَدَهید💔 ...

مادَرَمْ گُفْت:حُسِینْ تِکِه کَلامَتْ باشَد ❤هَر وَقْت شُدی مَسْتِ رُخَش،شیرَمْ حَلالَت باشَد❤ مِثلِ یِک مُردِه کِه یِکْ مَرتَبه جان میگیرَد دِلَم اَز بُردَنْ نامَت هَیِجان میگیرَد 💔قَلَبم اَز کار کِه اُفْتاد بِه مَن شُوک نَدَهید💔 اِسمِ اَرْبابْ بیایَد،ضَرَبان میگیرَد یا حــــــــــــــــــــســــــــــیــــــــــن #سلام_علی_الحسین💔 #ashura

۲۶ شهریور 1398
622
ما به غیر تو نداریم تمنا... #سلام_علی_الحسین

ما به غیر تو نداریم تمنا... #سلام_علی_الحسین

۳۱ مرداد 1398
39