نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سلام_بر_مهدی_ (۱ تصویر)

#مهدے_جان 🌸صد جمعه دیده ایم و شما را ندیده ایم از درد گفته ایم و دوا را ندیده ایم 🌸چشمان ما هر آنچه به جز یار دیده است از بخت تیره وجه خدارا ندیده ایم ...

#مهدے_جان 🌸صد جمعه دیده ایم و شما را ندیده ایم از درد گفته ایم و دوا را ندیده ایم 🌸چشمان ما هر آنچه به جز یار دیده است از بخت تیره وجه خدارا ندیده ایم 💓 #سلام_بر_مهدی_💓

۱۱ اسفند 1396
8K