نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سقا_میگفت (۲ تصویر)

❁ #اشڪ_مخـدارت_منو_کشتہ 😭❁ یک چیز ز روضہ ها #مراریخت_بہ_هم سوزاند مـرا میان این #صحنہ_ی_غم دیدم که به روی نیزه #سقا_میگفت: #ناموس حسین و اینهمه #نامحرم؟ #امان_از_دل_زینب_س

❁ #اشڪ_مخـدارت_منو_کشتہ 😭❁ یک چیز ز روضہ ها #مراریخت_بہ_هم سوزاند مـرا میان این #صحنہ_ی_غم دیدم که به روی نیزه #سقا_میگفت: #ناموس حسین و اینهمه #نامحرم؟ #امان_از_دل_زینب_س

۲۹ شهریور 1397
5K
یک چیز ز روضہ ها #مراریخت_بہ_هم سوزاند مـرا میان این #صحنہ_ی_غم دیدم که به روی نیزه #سقا_میگفت: #ناموس حسین و اینهمه #نامحرم؟ #امان_از_دل_زینب_س#شام_غریبان

یک چیز ز روضہ ها #مراریخت_بہ_هم سوزاند مـرا میان این #صحنہ_ی_غم دیدم که به روی نیزه #سقا_میگفت: #ناموس حسین و اینهمه #نامحرم؟ #امان_از_دل_زینب_س#شام_غریبان

۲۹ شهریور 1397
9K