نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سقانلیق (۳ تصویر)

گرامی باد یاد و خاطر#سرباز_ارتش #شهید_سیدابوالفضل_میرمحمدی فرزند سیدمصطفی متولد 1آذر1338 روستای #سقانلیق #ساوه که در 3آبان 1359در #دزفول بر اثر اصابت ترکش به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهید_ساوه #شهید #شهید_ارتشی #تقویم_تاریخ #روز_شمار_3آبان #شهداء_را_از_یاد_نبریم ...

گرامی باد یاد و خاطر#سرباز_ارتش #شهید_سیدابوالفضل_میرمحمدی فرزند سیدمصطفی متولد 1آذر1338 روستای #سقانلیق #ساوه که در 3آبان 1359در #دزفول بر اثر اصابت ترکش به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهید_ساوه #شهید #شهید_ارتشی #تقویم_تاریخ #روز_شمار_3آبان #شهداء_را_از_یاد_نبریم #Calendar_of_dates #Holy_Defense

۳ آبان 1397
13K
گرامی باد یاد و خاطر #شهیدسیدابوالفضل_میرمحمدی فرزند سیدمصطفی متولد 1آذر1338 #سقانلیق #ساوه که در 3آبان 1359در #دزفول به #شهادت رسیدند. #دفاع_مقدس #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر #شهیدسیدابوالفضل_میرمحمدی فرزند سیدمصطفی متولد 1آذر1338 #سقانلیق #ساوه که در 3آبان 1359در #دزفول به #شهادت رسیدند. #دفاع_مقدس #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۳ آبان 1396
16K
گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ارتش #شعبان_یارمحمدی فرزند غلام متولد 1فروردین 1338 #سقانلیق #ساوه ، در 25مهر 1359 در #دزفول به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ارتش #شعبان_یارمحمدی فرزند غلام متولد 1فروردین 1338 #سقانلیق #ساوه ، در 25مهر 1359 در #دزفول به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۲۴ مهر 1396
17K