نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سـردار_عاشورایی_خیـبر (۱ تصویر)

#ڪلام_شهید من زندگی را دوست دارم ولی نه آنقدر که آلوده‌اش شوم و خویش را گم و فراموش ڪنم علی‌وار زیستن و علی‌وار شهید شدن حسیـن وار زیستن و حسیـن وار شهیـد شدن را دوســت ...

#ڪلام_شهید من زندگی را دوست دارم ولی نه آنقدر که آلوده‌اش شوم و خویش را گم و فراموش ڪنم علی‌وار زیستن و علی‌وار شهید شدن حسیـن وار زیستن و حسیـن وار شهیـد شدن را دوســت دارم ... #سـردار_عاشورایی_خیـبر #فرمانده_لشکر۲۷حضرت‌رسولﷺ #شهید_حاج_محمدابراهیم_همت #خاکیان_خدایی

۷ فروردین 1398
9K