نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سعید_بیابانکی (۲ تصویر)

به نام عشق که زیباترین سرآغازاست هنوزشیشه ی عطرغزل درش بازاست هزارپند به گوشم پدرفشردونگفت که عشق حادثه ای خانمان براندازاست به بام شاه وگدامثل ابرمیباردچقدرعشق شریف است ودست ودلباز است #سعید_بیابانکی

به نام عشق که زیباترین سرآغازاست هنوزشیشه ی عطرغزل درش بازاست هزارپند به گوشم پدرفشردونگفت که عشق حادثه ای خانمان براندازاست به بام شاه وگدامثل ابرمیباردچقدرعشق شریف است ودست ودلباز است #سعید_بیابانکی

۲ هفته پیش
9K
@JanJiyar هم در به درٖی دارد و هم خانه خرابی عشق است و مزین به هنرهای زیادی بیچاره دل من که در این برزخ تردید خ‍ـورده ست به اما و اگـره‍ـای زیادی #سعید_بیابانکی @JanJiyar @JanJiyar ...

@JanJiyar هم در به درٖی دارد و هم خانه خرابی عشق است و مزین به هنرهای زیادی بیچاره دل من که در این برزخ تردید خ‍ـورده ست به اما و اگـره‍ـای زیادی #سعید_بیابانکی @JanJiyar @JanJiyar 🍃✨❣✨🍃

۲۷ شهریور 1397
5K