نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سعید_امدادی (۲ تصویر)

جـــــواب ڪہ نمیدهی دلـم هری می ریـزد شبیه دانہ هاے شاه مقصـود روے سنگ صیقلی جواب ڪہ نمیدهی تسبیح شدنم دشـوار است .. #سعید_امدادی

جـــــواب ڪہ نمیدهی دلـم هری می ریـزد شبیه دانہ هاے شاه مقصـود روے سنگ صیقلی جواب ڪہ نمیدهی تسبیح شدنم دشـوار است .. #سعید_امدادی

۵ خرداد 1397
7K
#عاشق_عکاسی😍📸 شبیه عکاسی که بدونِ ترس برای شکار بهترین لحظه با طبیعت وحشی درآمیخته در رویای #تو غوطه‌ورم... می‌خواهم جاودانه‌ترین اثرِ گالری خاطراتم را خلق کنم... #سعید_امدادی👤 #عکاسی

#عاشق_عکاسی😍📸 شبیه عکاسی که بدونِ ترس برای شکار بهترین لحظه با طبیعت وحشی درآمیخته در رویای #تو غوطه‌ورم... می‌خواهم جاودانه‌ترین اثرِ گالری خاطراتم را خلق کنم... #سعید_امدادی👤 #عکاسی

۳۱ فروردین 1397
6K