نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سعدی (۷۱۸ تصویر)

خاک من زنده به تاثیر هوای لب توست...💜 #سعدی

خاک من زنده به تاثیر هوای لب توست...💜 #سعدی

۲ ساعت پیش
5K
گفتی نظر خطاست تو دل می‌بری رواست؟ #سعدی

گفتی نظر خطاست تو دل می‌بری رواست؟ #سعدی

۱۴ ساعت پیش
5K
دِل بَر تو نَهَم کِه راحَتِ جانِ منی...! #سعدی ‌

دِل بَر تو نَهَم کِه راحَتِ جانِ منی...! #سعدی ‌

۱۸ ساعت پیش
3K
📚گاردین ۵۰ کتاب برتر تاریخ دنیا را معرفی کرد که در این بین بوستان سعدی و مثنوی مولوی در رتبه ۱۳ و ۱۴ قرار دارند. لیست 50 کتاب برتر تاریخ دنیا به انتخاب گاردین کشور ...

📚گاردین ۵۰ کتاب برتر تاریخ دنیا را معرفی کرد که در این بین بوستان سعدی و مثنوی مولوی در رتبه ۱۳ و ۱۴ قرار دارند. لیست 50 کتاب برتر تاریخ دنیا به انتخاب گاردین کشور _ سال _ اسم کتاب _ نویسنده 1. بین النهرین_ ۱۸۰۰ ق. م _حماسه گیلگمش ...

۱ روز پیش
5K
من چرا دل به تو دادم که دلم می‌شکنی؟ یا چه کردم که نگهْ باز به من می‌نکنی؟ دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست تا ندانند حریفان که تو ...

من چرا دل به تو دادم که دلم می‌شکنی؟ یا چه کردم که نگهْ باز به من می‌نکنی؟ دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست تا ندانند حریفان که تو منظور منی دیگران چون بروند از نظر، از دل بروند تو چنان در دل من ...

۱ روز پیش
8K
#سعدیِ_جان ﻣﻦ ﭼﺮا دل ﺑﻪ ﺗﻮ دادم ﮐﻪ دﻟﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﯽ ﯾﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﮕﻪ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﻧﮑﻨﯽ *دل و ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺸﻐﻮل و ﻧﻈﺮ در ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ...

#سعدیِ_جان ﻣﻦ ﭼﺮا دل ﺑﻪ ﺗﻮ دادم ﮐﻪ دﻟﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﯽ ﯾﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﮕﻪ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﻧﮑﻨﯽ *دل و ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺸﻐﻮل و ﻧﻈﺮ در ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﺣﺮﯾﻔﺎن ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﯽ *ﺗﻮ ﻫﻤﺎﯾﯽ و ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﯿﭽﺎره ﮔﺪای ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻨﻢ ار ...

۱ روز پیش
5K
هـــــزار صبح برآید همان نخستینی ....! #سعدیِ_جان

هـــــزار صبح برآید همان نخستینی ....! #سعدیِ_جان

۱ روز پیش
9K
به کسی ندارم الفت ز جهانیان مگر تو #سعدی

به کسی ندارم الفت ز جهانیان مگر تو #سعدی

۱ روز پیش
12K
خسته‌ی تیغ فراقم سخت مشتاقم به غایت ای صبا آخر چه گردد گر کنی یکدم عنایت؟ #سعدی

خسته‌ی تیغ فراقم سخت مشتاقم به غایت ای صبا آخر چه گردد گر کنی یکدم عنایت؟ #سعدی

۱ روز پیش
3K
‏وجـــــــــــــودم رفـــــــت و مهـــــــرت همـــچنان هــســــت #سعدی

‏وجـــــــــــــودم رفـــــــت و مهـــــــرت همـــچنان هــســــت #سعدی

۱ روز پیش
8K
#عاشقانه دو چـشمِ مستِ مـِیگونت، بِبُرد آرام هشیاران دو خواب‌آلوده بِربودَند، عقل از دست بیداران... #سعدی

#عاشقانه دو چـشمِ مستِ مـِیگونت، بِبُرد آرام هشیاران دو خواب‌آلوده بِربودَند، عقل از دست بیداران... #سعدی

۲ روز پیش
5K
خسته‌ی تیغ فراقم سخت مشتاقم به غایت ای صبا آخر چه گردد گر کنی یکدم عنایت؟ #سعدی

خسته‌ی تیغ فراقم سخت مشتاقم به غایت ای صبا آخر چه گردد گر کنی یکدم عنایت؟ #سعدی

۲ روز پیش
13K
گر بیایی دهمت

گر بیایی دهمت "جان" ور نیایی کُشدم "غم"، من که بایست بمیرم ! چه بیایی ، چه نیایی... #سعدی

۲ روز پیش
4K
رنجورِ عشق بِه نشود جز به بوی یار... #سعدی ℳสℜıŷส⇝ℜสđℳęĥŕ #photography

رنجورِ عشق بِه نشود جز به بوی یار... #سعدی ℳสℜıŷส⇝ℜสđℳęĥŕ #photography

۲ روز پیش
5K
تو میانِ ما ندانی که چه می رود نهانی! #سعدی

تو میانِ ما ندانی که چه می رود نهانی! #سعدی

۳ روز پیش
6K
ای دیدنت آسایش‌و خندیدنت آفت.. #سعدی

ای دیدنت آسایش‌و خندیدنت آفت.. #سعدی

۴ روز پیش
4K
دِل بر تو نهم که راحت جان منی... #سعدی

دِل بر تو نهم که راحت جان منی... #سعدی

۴ روز پیش
5K
چه جُرم رفت که باما سخن نمی‌گویی؟ چه کَرده‌ام که به هجران تو سزاوارم؟ #سعدی

چه جُرم رفت که باما سخن نمی‌گویی؟ چه کَرده‌ام که به هجران تو سزاوارم؟ #سعدی

۴ روز پیش
4K
خبر ما برسانید به مرغان چمن که هم آواز شما در قفسی افتاده‌ست #سعدی

خبر ما برسانید به مرغان چمن که هم آواز شما در قفسی افتاده‌ست #سعدی

۴ روز پیش
6K
راضی شدم به یک نظر اکنون که وصل نیست آخر بدین محقرم ای دوست دست گیر #سعدی

راضی شدم به یک نظر اکنون که وصل نیست آخر بدین محقرم ای دوست دست گیر #سعدی

۴ روز پیش
7K