نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سعدی (۱۲۸۰ تصویر)

دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی #سعدی

دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی #سعدی

۱ روز پیش
4K
هر یک از دایره جمع به راهی رفتند ما بماندیم و خیال تو به یک جای مقیم #سعدی

هر یک از دایره جمع به راهی رفتند ما بماندیم و خیال تو به یک جای مقیم #سعدی

۱ روز پیش
9K
عمری دگر بباید بعد از وفات ما را کاین عمر طی نمودیم اندر امیدواری #سعدی

عمری دگر بباید بعد از وفات ما را کاین عمر طی نمودیم اندر امیدواری #سعدی

۱ روز پیش
7K
بازآی و بر چشممٖ نشین ای دلستان نازنین کآشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می‌رود #سعدی

بازآی و بر چشممٖ نشین ای دلستان نازنین کآشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می‌رود #سعدی

۱ روز پیش
4K
نقشِ او در چشمِ ما، هرروز خوش‌تر میشود... #سعدی ‎

نقشِ او در چشمِ ما، هرروز خوش‌تر میشود... #سعدی ‎

۱ روز پیش
5K
کَس ننالید در این عهد چو من در غم دوست‌... 🖋 #سعدی

کَس ننالید در این عهد چو من در غم دوست‌... 🖋 #سعدی

۱ روز پیش
2K
مَردم همه از خواب و من از فکرِ تو مست... #سعدی

مَردم همه از خواب و من از فکرِ تو مست... #سعدی

۱ روز پیش
4K
باز آی ! که در دیده ،

باز آی ! که در دیده ، " بماندست خیالت " #سعدی 💕 🌸💕🍃 💕🍃🌸

۱ روز پیش
5K
تنم بپوسد و خاکم به باد ریزه شود... هنوز مهرِ تو باشد در استخوان ای دوست! #سعدی

تنم بپوسد و خاکم به باد ریزه شود... هنوز مهرِ تو باشد در استخوان ای دوست! #سعدی

۱ روز پیش
3K
ید ظلم جایی که گردد دراز نبینی لب مردم از خنده باز ‌ #سعدی

ید ظلم جایی که گردد دراز نبینی لب مردم از خنده باز ‌ #سعدی

۲ روز پیش
2K
هیچ پیرایه زیادت نکند ح‍ُسن تو را... 🖋 #سعدی

هیچ پیرایه زیادت نکند ح‍ُسن تو را... 🖋 #سعدی

۲ روز پیش
3K
جفا و جور توانی ولی مکُن یارا... 🖋 #سعدی

جفا و جور توانی ولی مکُن یارا... 🖋 #سعدی

۲ روز پیش
3K
من آن خاک وفادارم که از من بوی مهر آید #سعدی

من آن خاک وفادارم که از من بوی مهر آید #سعدی

۲ روز پیش
6K
عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود مجنون از آستانه لیلی کجا رود گر من فدای جان تو گردم دریغ نیست بسیار سر که در سر مهر و وفا رود #سعدی

عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود مجنون از آستانه لیلی کجا رود گر من فدای جان تو گردم دریغ نیست بسیار سر که در سر مهر و وفا رود #سعدی

۳ روز پیش
6K
راهروان را گذر از کوی تو نه ما بیخبر از عشق و خبر سوی تو نه هر تشنه که از دست تو بستاند آب از دست تو سیر گردد از روی تو نه #سعدی

راهروان را گذر از کوی تو نه ما بیخبر از عشق و خبر سوی تو نه هر تشنه که از دست تو بستاند آب از دست تو سیر گردد از روی تو نه #سعدی

۳ روز پیش
6K
‏نقش او در چشم ما هر روز خوشتر می‌شود...❤️ ‎ #سعدی

‏نقش او در چشم ما هر روز خوشتر می‌شود...❤️ ‎ #سعدی

۳ روز پیش
5K
خاکِ من زنده به تاثیرِ هوای لبِ توست سازگاری نکند آب و هوای دگرم ... #سعدی🌱 دوبــیـــتـــــــــےعــشـــــــ♡ــــــــــق 🍃🌺🍃

خاکِ من زنده به تاثیرِ هوای لبِ توست سازگاری نکند آب و هوای دگرم ... #سعدی🌱 دوبــیـــتـــــــــےعــشـــــــ♡ــــــــــق 🍃🌺🍃

۳ روز پیش
6K
ارامگاه #سعدی در دهه پنجاه

ارامگاه #سعدی در دهه پنجاه

۳ روز پیش
4K
زِ دست رفته نه تنها منم در این سودا چه دست‌ها که زِ دستِ تو، بر خداوند است #سعدی

زِ دست رفته نه تنها منم در این سودا چه دست‌ها که زِ دستِ تو، بر خداوند است #سعدی

۴ روز پیش
6K
نه روی رفتنم از خاک آستانه ی دوست نه احتمال نشستن نه پای رفتارم نه او به چشم ارادت نظر به جانب ما نمی‌کند که من از ضعف ناپدیدارم #سعدی

نه روی رفتنم از خاک آستانه ی دوست نه احتمال نشستن نه پای رفتارم نه او به چشم ارادت نظر به جانب ما نمی‌کند که من از ضعف ناپدیدارم #سعدی

۴ روز پیش
5K