نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سرویسهای_جاسوسی_غربی (۲ تصویر)

#Letter4u #رضایی _نژاد پدر #آرمیتا توسط #سرویسهای_جاسوسی_غربی و #اسرائیلی کشته شد. این کودک چه گناهی دارد؟ براستی #آیا_غرب_با_علم_مخالف_است؟ آیا غرب #بجای_کمک به پیشرفت علم #دنبال_قتل_دانشمندان است؟ آیا #مسئولین_غربی به روش #قرون_وسطی عمل می کنند؟ این ...

#Letter4u #رضایی _نژاد پدر #آرمیتا توسط #سرویسهای_جاسوسی_غربی و #اسرائیلی کشته شد. این کودک چه گناهی دارد؟ براستی #آیا_غرب_با_علم_مخالف_است؟ آیا غرب #بجای_کمک به پیشرفت علم #دنبال_قتل_دانشمندان است؟ آیا #مسئولین_غربی به روش #قرون_وسطی عمل می کنند؟ این ها برای جوانان ما #سوال است. اما #بجای_جواب، بما #برچسب های مختلف می زنند. گویی ...

۳ بهمن 1393
3K
#Letter4u پدر این کودک #احمدی_روشن توسط #سرویسهای_جاسوسی_غربی و #اسرائیلی کشته شده. این #کودک_مظلوم چه گناهی دارد؟ آیا #مسئولین_غربی با #تحقیق و #علم مخالف هستند؟ آیا کشورهای غربی حق دارند از #پیشرفت_علمی دیگر ملتها #_جلوگیری کنند؟ ...

#Letter4u پدر این کودک #احمدی_روشن توسط #سرویسهای_جاسوسی_غربی و #اسرائیلی کشته شده. این #کودک_مظلوم چه گناهی دارد؟ آیا #مسئولین_غربی با #تحقیق و #علم مخالف هستند؟ آیا کشورهای غربی حق دارند از #پیشرفت_علمی دیگر ملتها #_جلوگیری کنند؟ مگر غرب سالهای طولانی از #خدمات_علمی_مسلمانان همچون #ابن رشد و #ابوعلی سینا بهرمند نشد؟ مرتبط ...

۳ بهمن 1393
3K