نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سروده_های_عاشقانه (۲۵۴۳ تصویر)

🌾دلـَم را به شیشه عطرهآیم خوش کرده اَم همآن هآیے که هر کدامشان یک خاطــِره را برایم تداعے مے کنند یک با هم بودن را #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾دلـَم را به شیشه عطرهآیم خوش کرده اَم همآن هآیے که هر کدامشان یک خاطــِره را برایم تداعے مے کنند یک با هم بودن را #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۴ ساعت پیش
7K
🌾از حباب نفسم می فهمم چیزی از من ته دریا مانده مثل جا ماندن قلاب درآب؛ بدنم در بدنت جامانده ... #احسان_افشاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾از حباب نفسم می فهمم چیزی از من ته دریا مانده مثل جا ماندن قلاب درآب؛ بدنم در بدنت جامانده ... #احسان_افشاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۵ ساعت پیش
7K
🌾شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد شب مرگ ،تنها، نشیند به موجی رود گوشه ای دور و تنها بمیرد #سروده_های_عاشقانه #مهدی_حمیدی 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد شب مرگ ،تنها، نشیند به موجی رود گوشه ای دور و تنها بمیرد #سروده_های_عاشقانه #مهدی_حمیدی 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۵ ساعت پیش
5K
🌾چو روزی ز آغوش دریا بر آمد شبی هم در آغوش دریا بمیرد تو دریای من بودی! آغوش وا کن که می خواهد این قوی زیبا بمیرد #سروده_های_عاشقانه #مهدی_حمیدی 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾چو روزی ز آغوش دریا بر آمد شبی هم در آغوش دریا بمیرد تو دریای من بودی! آغوش وا کن که می خواهد این قوی زیبا بمیرد #سروده_های_عاشقانه #مهدی_حمیدی 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۵ ساعت پیش
4K
🌾یک مشت توبه دارم، اما همه شکسته زنجیر دین من را، زیباییت گسسته امروز عهد کردم،دیگر تو را نبینم اما شکست باعشق،عهدی که عقل بسته گفتم به چشمهایم،از شهر او سفر کن اما دریغ چشمم، ...

🌾یک مشت توبه دارم، اما همه شکسته زنجیر دین من را، زیباییت گسسته امروز عهد کردم،دیگر تو را نبینم اما شکست باعشق،عهدی که عقل بسته گفتم به چشمهایم،از شهر او سفر کن اما دریغ چشمم، بار سفر نبسته اینجا تمام شبهاست،همرنگ چشمهایت انگار رنگ چشمت،بر روی شب نشسته ماهی نمانده ...

۵ ساعت پیش
4K
🌾پارادوکس یعنی ندارمت و گاهی فکر از دست دادنت دیوانه ام میکند ! #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾پارادوکس یعنی ندارمت و گاهی فکر از دست دادنت دیوانه ام میکند ! #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۵ ساعت پیش
4K
🌾یک جرعه ز جام تو تمامست تمام جز عشق تو دردلم کدامست کدام در عشق توخون دل حلالست حلال آسودگی وعشق حرامست حرام #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾یک جرعه ز جام تو تمامست تمام جز عشق تو دردلم کدامست کدام در عشق توخون دل حلالست حلال آسودگی وعشق حرامست حرام #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۵ ساعت پیش
4K
🌾چگونه حل کنم باتو معمای نگاهت را کمک کن تابفهمم رمزمعنای نگاهت را نگاهت میکنم امانگاهم را نمیخوانی توراقرآن،نگیرازمن تماشای نگاهت را #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾چگونه حل کنم باتو معمای نگاهت را کمک کن تابفهمم رمزمعنای نگاهت را نگاهت میکنم امانگاهم را نمیخوانی توراقرآن،نگیرازمن تماشای نگاهت را #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۵ ساعت پیش
4K
🌾باید آنقدر #دوستت بدارم که اگر روزی #خدا گفت چه چیز در دنیا را تا همیشه می خواهی ؟ بی تردید بگویم : #او را می خواهم خدا جان ... اصلا باید آنقدر #عاشقت شوم ...

🌾باید آنقدر #دوستت بدارم که اگر روزی #خدا گفت چه چیز در دنیا را تا همیشه می خواهی ؟ بی تردید بگویم : #او را می خواهم خدا جان ... اصلا باید آنقدر #عاشقت شوم تا قصه ی لیلی و مجنون فراموش شود ! و قصه یِ من و تو ...

۵ ساعت پیش
4K
🌾دلم را آهنی کردم، مبادا عاشقت گردد، ندانستم توِ ظالم، دلی آهنربا داری ...... #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾دلم را آهنی کردم، مبادا عاشقت گردد، ندانستم توِ ظالم، دلی آهنربا داری ...... #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۵ ساعت پیش
4K
🌾دلم از عاشقی یک نکته آموخت... که هرکس عاشقی کرد... عاقبت سوخت... #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾دلم از عاشقی یک نکته آموخت... که هرکس عاشقی کرد... عاقبت سوخت... #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۵ ساعت پیش
4K
🌾شنیده‌ام موی بلند زنان عاشق را زیباتر می‌کند برای همین است که موهایم را کوتاه کرده‌ام این وصله‌ها به آغوش تنهای من نمی‌چسبد! #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾شنیده‌ام موی بلند زنان عاشق را زیباتر می‌کند برای همین است که موهایم را کوتاه کرده‌ام این وصله‌ها به آغوش تنهای من نمی‌چسبد! #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۵ ساعت پیش
4K
🌾بیا بیا، که نسیم بهار می‌گذرد بیا، که گل ز رخت شرمسار می‌گذرد بیا، که وقت بهار است و موسم شادی مدار منتظرم، وقت کار می‌گذرد #سروده_های_عاشقانه #عراقی 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾بیا بیا، که نسیم بهار می‌گذرد بیا، که گل ز رخت شرمسار می‌گذرد بیا، که وقت بهار است و موسم شادی مدار منتظرم، وقت کار می‌گذرد #سروده_های_عاشقانه #عراقی 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۵ ساعت پیش
4K
🌾سحرگهی که به کوی دلم گذر کردی به دیده گفت دلم: کان شکار می‌گذرد چو دیده کرد نظر صدهزار عاشق دید که نعره می‌زد هر یک که: یار می‌گذرد #سروده_های_عاشقانه #عراقی 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 ...

🌾سحرگهی که به کوی دلم گذر کردی به دیده گفت دلم: کان شکار می‌گذرد چو دیده کرد نظر صدهزار عاشق دید که نعره می‌زد هر یک که: یار می‌گذرد #سروده_های_عاشقانه #عراقی 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۵ ساعت پیش
4K
🌾 چهره ام زرد شد و بخت سپیدم نرسید خوش به اقبال خزانی که زمستان شده است #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾 چهره ام زرد شد و بخت سپیدم نرسید خوش به اقبال خزانی که زمستان شده است #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۵ ساعت پیش
4K
🌾همیشه بودنهایی هست هر چقدر هم که باشد بماند نرود باز هم دلتنگش هستی #امیر_وجود #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾همیشه بودنهایی هست هر چقدر هم که باشد بماند نرود باز هم دلتنگش هستی #امیر_وجود #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۵ ساعت پیش
4K
🌾گاهی یک دلتنگی پشتش بودنهایی هست که تمام دارایی یک نفر هست و گاهی هم همین دلتنگی پشتش نبودن‌هایی هست که عمیق ترین اتفاق صفر شدنت می‌شود دل است دیگر حالیش که نیست از دست ...

🌾گاهی یک دلتنگی پشتش بودنهایی هست که تمام دارایی یک نفر هست و گاهی هم همین دلتنگی پشتش نبودن‌هایی هست که عمیق ترین اتفاق صفر شدنت می‌شود دل است دیگر حالیش که نیست از دست دادن #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۵ ساعت پیش
4K
🌾هر کسی یه #اسم توی زندگیش هست که تا ابد هر جایی #بشنوه ناخودآگاه بر می گرده به همون سمت یا از روی #ذوق ؛ یا از روی #حسرت و یا از روی #نفرت! #سروده_های_عاشقانه ...

🌾هر کسی یه #اسم توی زندگیش هست که تا ابد هر جایی #بشنوه ناخودآگاه بر می گرده به همون سمت یا از روی #ذوق ؛ یا از روی #حسرت و یا از روی #نفرت! #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۵ ساعت پیش
4K
🌾تو کیستی که محال از تو شکل می بندد سوال پشت سوال از تو شکل می بندد تو کیستی که هوا را گرفته ای از من خودم که هیچ،خدا را گرفته ای از من #سروده_های_عاشقانه ...

🌾تو کیستی که محال از تو شکل می بندد سوال پشت سوال از تو شکل می بندد تو کیستی که هوا را گرفته ای از من خودم که هیچ،خدا را گرفته ای از من #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۱ روز پیش
6K
🌾من چه خاکی سرِ آن خاطره‌ها بگذارم؟ تو اگر سایه به دیوارِ کسی بگذاری...؟ #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾من چه خاکی سرِ آن خاطره‌ها بگذارم؟ تو اگر سایه به دیوارِ کسی بگذاری...؟ #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲ روز پیش
6K