نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سرم_فدای_رهبر (۱ تصویر)

#خط_قرمز #انقلابی_ام #من_انقلابی_ام #سرم_فدای_رهبر #جانم_فدای_رهبر #نفاق #دین #منافق #بصیرت #دینداری #سیاست #دین_سیاسی #سیاست_دینی #رهبری

#خط_قرمز #انقلابی_ام #من_انقلابی_ام #سرم_فدای_رهبر #جانم_فدای_رهبر #نفاق #دین #منافق #بصیرت #دینداری #سیاست #دین_سیاسی #سیاست_دینی #رهبری

۲۵ مرداد 1396
1K