نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سردار_حاجی‌_زاده (۳ تصویر)

‌ جوانمـردی فقط عیـار مـَـردان اسـت..! #سردار_حاجی‌_زاده | #پروفایل #بصیرت | #شهامت 『 @yadt_bashe 』🕊

‌ جوانمـردی فقط عیـار مـَـردان اسـت..! #سردار_حاجی‌_زاده | #پروفایل #بصیرت | #شهامت 『 @yadt_bashe 』🕊

۲۲ دی 1398
4K
#یادمون‌_نره | #سردار_حاجی‌_زاده: گردنمان از مو باریک‌تر است fna.ir/dedms9 @Farsna

#یادمون‌_نره | #سردار_حاجی‌_زاده: گردنمان از مو باریک‌تر است fna.ir/dedms9 @Farsna

۲۱ دی 1398
2K
می‌تونسـت بگه تصمیـم نظـام بود!‌ می‌تونست بگه من خودم هم امـروز تازه صبـح فهمیـدم ! می‌تونست بگه یه سرباز یه‌گوشه‌ای اشتبـاه کرده برید خر خودش رو بگیـرید ‌ امــا.. عیـن مـرد وایسـاد! هم مسئولیـت قبـول ...

می‌تونسـت بگه تصمیـم نظـام بود!‌ می‌تونست بگه من خودم هم امـروز تازه صبـح فهمیـدم ! می‌تونست بگه یه سرباز یه‌گوشه‌ای اشتبـاه کرده برید خر خودش رو بگیـرید ‌ امــا.. عیـن مـرد وایسـاد! هم مسئولیـت قبـول کرد هم مسئولیت بقیـه رو خریـد..! #سردار_حاجی‌_زاده #هواپیما_اوکراین #شجاعت‌‌_پذیرش‌_اشتباه #بصیرت

۲۱ دی 1398
4K