نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سرباز_ارتش (۱۳ تصویر)

گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ارتش #شهید_علی_اصغر_مهری فرزند محرابعلی متولد 2شهریور1345 #روستای_نیوشت_ساوه ، که در 8 آبان 1365 در منطقه عملیاتی #شرهانی به #شهادت رسیدند #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهید_ساوه #شهید #سرباز_شهید #شهید_ارتش #تقویم_تاریخ #روز_شمار_8آبان ...

گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ارتش #شهید_علی_اصغر_مهری فرزند محرابعلی متولد 2شهریور1345 #روستای_نیوشت_ساوه ، که در 8 آبان 1365 در منطقه عملیاتی #شرهانی به #شهادت رسیدند #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهید_ساوه #شهید #سرباز_شهید #شهید_ارتش #تقویم_تاریخ #روز_شمار_8آبان #ساوه #شهداء_را_از_یاد_نبریم #Calendar_of_dates #Holy_Defense

۸ آبان 1397
7K
گرامی باد یاد و خاطر #جاوید_الاثر #سرباز_ارتش #شهید_محمد_شیخلر فرزند احمد متولد 4مرداد1339 #روستای_علیشار_خرقان #شهرستان_زرندیه که در 5 آبان 1363 در منطقه عملیاتی #هلاله_دهلران به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهید_زرندیه #شهید #شهید_ارتشی #شهید_جاویدالاثر #تقویم_تاریخ ...

گرامی باد یاد و خاطر #جاوید_الاثر #سرباز_ارتش #شهید_محمد_شیخلر فرزند احمد متولد 4مرداد1339 #روستای_علیشار_خرقان #شهرستان_زرندیه که در 5 آبان 1363 در منطقه عملیاتی #هلاله_دهلران به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهید_زرندیه #شهید #شهید_ارتشی #شهید_جاویدالاثر #تقویم_تاریخ #روز_شمار_5آبان #شهداء_را_از_یاد_نبریم #Calendar_of_dates #Holy_Defense

۵ آبان 1397
9K
گرامی باد یاد و خاطر#سرباز_ارتش #شهید_سیدابوالفضل_میرمحمدی فرزند سیدمصطفی متولد 1آذر1338 روستای #سقانلیق #ساوه که در 3آبان 1359در #دزفول بر اثر اصابت ترکش به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهید_ساوه #شهید #شهید_ارتشی #تقویم_تاریخ #روز_شمار_3آبان #شهداء_را_از_یاد_نبریم ...

گرامی باد یاد و خاطر#سرباز_ارتش #شهید_سیدابوالفضل_میرمحمدی فرزند سیدمصطفی متولد 1آذر1338 روستای #سقانلیق #ساوه که در 3آبان 1359در #دزفول بر اثر اصابت ترکش به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهید_ساوه #شهید #شهید_ارتشی #تقویم_تاریخ #روز_شمار_3آبان #شهداء_را_از_یاد_نبریم #Calendar_of_dates #Holy_Defense

۳ آبان 1397
13K
گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ارتش #شهید_مرادعلی_یارمحمدی فرزند علی متولد 11اردیبهشت 1341 #روستای_چناقچی #بخش_خرقان #زرندیه در 1آبان 1362 در #بانه هنگام درگیری با نیروهای عراقی به #شهادت رسید . #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهید_زرندیه #شهید_ارتشی ...

گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ارتش #شهید_مرادعلی_یارمحمدی فرزند علی متولد 11اردیبهشت 1341 #روستای_چناقچی #بخش_خرقان #زرندیه در 1آبان 1362 در #بانه هنگام درگیری با نیروهای عراقی به #شهادت رسید . #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهید_زرندیه #شهید_ارتشی #تقویم_تاریخ #روز_شمار_آبان1 #Holy_Defense #Islamic_Republic_of_Iran

۱ آبان 1397
5K
گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ارتش #شهید_شعبان_یارمحمدی فرزند غلام متولد 1فروردین 1338 #سقانلیق_ساوه ، که در 25مهر 1359 در #دزفول به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهید_ساوه #شهید_ارتشی #تقویم_تاریخ #روز_شمار_25مهر #Holy_Defense

گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ارتش #شهید_شعبان_یارمحمدی فرزند غلام متولد 1فروردین 1338 #سقانلیق_ساوه ، که در 25مهر 1359 در #دزفول به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهید_ساوه #شهید_ارتشی #تقویم_تاریخ #روز_شمار_25مهر #Holy_Defense

۲۵ مهر 1397
11K
گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ارتش #شهید_محمد_مروتی فرزند صحبت الله متولد 6اردیبهشت 1339 #ساوه ، که در 23مهر1359 در #قلعه_شوش به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهید_ساوه #شهید_ارتشی #تقویم_تاریخ #روز_شمار_23مهر

گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ارتش #شهید_محمد_مروتی فرزند صحبت الله متولد 6اردیبهشت 1339 #ساوه ، که در 23مهر1359 در #قلعه_شوش به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهید_ساوه #شهید_ارتشی #تقویم_تاریخ #روز_شمار_23مهر

۲۳ مهر 1397
8K
گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ارتش #شهید_رضا_خلج_اسدی فرزند اکرم آقا متولد6فروردین 1341 #روستای_چلسبان #خرقان #شهرستان_زرندیه که در 22مهر 1361 در #سقز هنگام #درگیری_با_گروهکهای_ضدانقلاب به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #شهید #شهید_ارتش #شهید_درگیری_ضدانقلاب #تقویم_تاریخ

گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ارتش #شهید_رضا_خلج_اسدی فرزند اکرم آقا متولد6فروردین 1341 #روستای_چلسبان #خرقان #شهرستان_زرندیه که در 22مهر 1361 در #سقز هنگام #درگیری_با_گروهکهای_ضدانقلاب به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #شهید #شهید_ارتش #شهید_درگیری_ضدانقلاب #تقویم_تاریخ

۲۲ مهر 1397
8K
گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ارتش #مهدی_نشاطی فرزند ترابعلی متولد 1خرداد 1345 #روستای_قرمزین #ساوه که در 15آبان 1364 در #سومار به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ارتش #مهدی_نشاطی فرزند ترابعلی متولد 1خرداد 1345 #روستای_قرمزین #ساوه که در 15آبان 1364 در #سومار به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۱۴ آبان 1396
7K
گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ارتش #شهیدعلی_اصغر_مهری فرزند محرابعلی متولد 2شهریور1345 #نیوشت #ساوه که 8آبان1365در #شرهانی به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ارتش #شهیدعلی_اصغر_مهری فرزند محرابعلی متولد 2شهریور1345 #نیوشت #ساوه که 8آبان1365در #شرهانی به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۷ آبان 1396
4K
گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ارتش #شهیدعلی_خوشرونعمتی فرزند سیف الله متولد 1دی 1343 #ساوه که در 3آبان 1363 در #سومار به #شهادت رسیدند. #شهید_ساوه #دفاع_مقدس #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ارتش #شهیدعلی_خوشرونعمتی فرزند سیف الله متولد 1دی 1343 #ساوه که در 3آبان 1363 در #سومار به #شهادت رسیدند. #شهید_ساوه #دفاع_مقدس #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۳ آبان 1396
5K
گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ارتش #شهیدمرادعلی_یارمحمدی فرزند علی متولد1341.2.11روستای #چناقچی_زرندیه در 1آبان 1362 در #بانه درگیری با نیروهای عراقی به #شهادت رسیدند. #شهدا #دفاع_مقدس #شهید #شهید_زرندیه #روستای_چناقچی #چناقچی #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ارتش #شهیدمرادعلی_یارمحمدی فرزند علی متولد1341.2.11روستای #چناقچی_زرندیه در 1آبان 1362 در #بانه درگیری با نیروهای عراقی به #شهادت رسیدند. #شهدا #دفاع_مقدس #شهید #شهید_زرندیه #روستای_چناقچی #چناقچی #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۱ آبان 1396
8K
گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ارتش #شعبان_یارمحمدی فرزند غلام متولد 1فروردین 1338 #سقانلیق #ساوه ، در 25مهر 1359 در #دزفول به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ارتش #شعبان_یارمحمدی فرزند غلام متولد 1فروردین 1338 #سقانلیق #ساوه ، در 25مهر 1359 در #دزفول به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۲۴ مهر 1396
17K
گرامی باد یاد و خاطر سرباز #شهیدسیدمعصوم_موسوی فرزند سیدامیر متولد 1فروردین 1340 #روستای_جمالک #ساوه در 9مهر1361 در #سومار به #شهادت رسیدند. #سرباز_شهید #دفاع_مقدس #سهید_ساوه #جمالک_ساوه #جمالک #سرباز_ارتش #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر سرباز #شهیدسیدمعصوم_موسوی فرزند سیدامیر متولد 1فروردین 1340 #روستای_جمالک #ساوه در 9مهر1361 در #سومار به #شهادت رسیدند. #سرباز_شهید #دفاع_مقدس #سهید_ساوه #جمالک_ساوه #جمالک #سرباز_ارتش #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۹ مهر 1396
7K