نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سرانجامش (۱ تصویر)

اگر #آتش می دانست که #سرانجامش #خاکستر است، #هرگز با اینهمه #غرور زبانه نمی کشید. وقتی #عصبانی هستید، #مواظب حرف زدنتان باشید. عصبانیت شما فروکش خواهد کرد. ولی #حرفهایتان یک جایی باقی می مانند برای ...
عکس بلند

اگر #آتش می دانست که #سرانجامش #خاکستر است، #هرگز با اینهمه #غرور زبانه نمی کشید. وقتی #عصبانی هستید، #مواظب حرف زدنتان باشید. عصبانیت شما فروکش خواهد کرد. ولی #حرفهایتان یک جایی باقی می مانند برای #همیشه .

۹ آبان 1397
8K