نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سحر_رستگار (۲۵۱ تصویر)

قهرمان گاهی زنیست که پایِ همه یِ حرف هایِ پشت سرش ایستاده و برایِ عشقش میجنگد، گاهی مردیست که تنها و یک تنه با همه میجنگد تا به معشوقه اش برسد... برایِ عشقتان بجنگید! قبل ...

قهرمان گاهی زنیست که پایِ همه یِ حرف هایِ پشت سرش ایستاده و برایِ عشقش میجنگد، گاهی مردیست که تنها و یک تنه با همه میجنگد تا به معشوقه اش برسد... برایِ عشقتان بجنگید! قبل از اینکه دیر بشود اگر ادعایِ دوست داشتن دارید برای تصرفِ مساحتِ پیراهنش، برایِ مرزِ ...

۱ روز پیش
6K
🍁🍃یک روز هم یکی میاید که مرا برای خودم بخواهد که قلقم را بلد باشد و به من فرصت ناز کردن بدهد ... کسی که با رفتنش مرا از ولیعصر بیزار نکند. یکی که من ...

🍁🍃یک روز هم یکی میاید که مرا برای خودم بخواهد که قلقم را بلد باشد و به من فرصت ناز کردن بدهد ... کسی که با رفتنش مرا از ولیعصر بیزار نکند. یکی که من برایش یکی مثل همه نباشم. ایموجی قلب هایش، لبخندش ، جانم گفتنش هایش، وقفِ عام ...

۴ روز پیش
18K
#بخونید :) ﺷﺎﺯﺩه ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺎﺗﻮ میخوای ﺑﺒﺮﻱ ﺗﻮ ﮔﻮﺭ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﭼﻲ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻲ ﻛﻪ ﺍﺑﺮﺍﺯﺷﻮﻥ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻲ؟! ﺭﻭﺑﺎه ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﺩﻳﮕﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺷﺎﺯﺩه ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ﮔﻔﺖ: ﻣﮕﻪ میشه؟! ﺭﻭﺑﺎه ﮔﻔﺖ: ﺁﺭه ﻫﻤﻪ ...

#بخونید :) ﺷﺎﺯﺩه ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺎﺗﻮ میخوای ﺑﺒﺮﻱ ﺗﻮ ﮔﻮﺭ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﭼﻲ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻲ ﻛﻪ ﺍﺑﺮﺍﺯﺷﻮﻥ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻲ؟! ﺭﻭﺑﺎه ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﺩﻳﮕﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺷﺎﺯﺩه ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ﮔﻔﺖ: ﻣﮕﻪ میشه؟! ﺭﻭﺑﺎه ﮔﻔﺖ: ﺁﺭه ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺎﻣﻮ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻪ یکی ﻭلی ﺍﻭﻥ ﮔﻤﺸﻮﻥ ﻛﺮﺩ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻫﺮﺟﺎ ﺩﻧﺒﺎﻟﺸﻮﻥ ﻣﻴﮕﺮﺩﻡ ﭘﻴﺪﺍﺷﻮﻥ ...

۴ روز پیش
23K
🍁🍃پدرانمان داریوش گوش میکردند! ما عکس های پروفایلمان را تند تند عوض میکنیم! این

🍁🍃پدرانمان داریوش گوش میکردند! ما عکس های پروفایلمان را تند تند عوض میکنیم! این "دوستت دارم" چه رازی دارد؟! که هیچ نسلی از پسِ گفتنش بر نمیاید..! #سحر_رستگار❣

۱ هفته پیش
7K
. من تو را از روشنایی سپیده دم تا تاریکی شب دوست خواهم داشت. و آدم های منتظر خوب میدانند که این فاصله تنها

. من تو را از روشنایی سپیده دم تا تاریکی شب دوست خواهم داشت. و آدم های منتظر خوب میدانند که این فاصله تنها "یک روز " نخواهد بود. من تو را به قدمت بیست و چهار ساعت دلتنگی عاشقانه دوست خواهم داشت. #سحر_رستگار

۱ هفته پیش
10K
🍁🍃اگر از حرفش دلخورید اگر از رفتارش ناراحتید؛ همان لحظه بگویید...! مبادا بگذارید دلخوری های کوچک جمع شود تا نتیجه اش بشود یک کینه ی وحشتناک که در اولین بحثِ کوتاه، طوری به زبانتان بیاید ...

🍁🍃اگر از حرفش دلخورید اگر از رفتارش ناراحتید؛ همان لحظه بگویید...! مبادا بگذارید دلخوری های کوچک جمع شود تا نتیجه اش بشود یک کینه ی وحشتناک که در اولین بحثِ کوتاه، طوری به زبانتان بیاید که ریشه ی رابطه تان را از بیخ و بن قطع کند...! #سحر_رستگار

۱ هفته پیش
7K
من تو را از روشنایی سپیده دم تا تاریکی شب دوست خواهم داشت. و آدم های منتظر خوب میدانند که این فاصله تنها

من تو را از روشنایی سپیده دم تا تاریکی شب دوست خواهم داشت. و آدم های منتظر خوب میدانند که این فاصله تنها "یک روز " نخواهد بود... من تو را به قدمت بیست و چهار ساعت دلتنگی عاشقانه دوست خواهم داشت... #سحر_رستگار

۲ هفته پیش
9K
به غم باغبانی فکر میکنم که با اندوه بر سر باغچه ی کوچکش نشسته است و نمیداند چگونه به گل هایش از آمدن پاییز بگوید که آن ها نمیرند... این غم را منی که روزی ...

به غم باغبانی فکر میکنم که با اندوه بر سر باغچه ی کوچکش نشسته است و نمیداند چگونه به گل هایش از آمدن پاییز بگوید که آن ها نمیرند... این غم را منی که روزی به دلم فهمانده ام تو دیگر نیستی خوب میدانم... #سحر_رستگار

۳ هفته پیش
8K
- عزیزی میگفت ؛ جایِ گیاهِ بامبو را که عوض کنی دیگر رشد نمی‌کند پژمرده می‌شود می‌دانی چرا ؟! چون ریشه‌اش را همان‌جا جا می‌گذارد.. دلِ آدمیزاد که دیگر کمتر از گیاه نیست جانم ...

- عزیزی میگفت ؛ جایِ گیاهِ بامبو را که عوض کنی دیگر رشد نمی‌کند پژمرده می‌شود می‌دانی چرا ؟! چون ریشه‌اش را همان‌جا جا می‌گذارد.. دلِ آدمیزاد که دیگر کمتر از گیاه نیست جانم ... گاهی ریشه‌اش جا می‌ماند در دلی لبخندی بوسه‌ای.. #سحر_رستگار

۳ هفته پیش
5K
❤🍃من... بعید میدانم تو... این شب ها را تنهایی بگذرانی... وگرنه چطور ممکن است... عکسی... خاطره ای... تشابه اسمی... عطری... حتی... یک دلتنگیِ ساده ی لعنتی... تو را... به سمت من هول ندهد...؟ #سحر_رستگار

❤🍃من... بعید میدانم تو... این شب ها را تنهایی بگذرانی... وگرنه چطور ممکن است... عکسی... خاطره ای... تشابه اسمی... عطری... حتی... یک دلتنگیِ ساده ی لعنتی... تو را... به سمت من هول ندهد...؟ #سحر_رستگار

۳ هفته پیش
7K
❤🍃و من اکنون در حوالیِ بیست و چند سالگی، دانستم که عشق غمگین است! وقتی تو آنجا در تمامِ عکس هایت، می خندی و من اینجا ذره ذره تمام میشوم...! #سحر_رستگار #💎🌺🐾...

❤🍃و من اکنون در حوالیِ بیست و چند سالگی، دانستم که عشق غمگین است! وقتی تو آنجا در تمامِ عکس هایت، می خندی و من اینجا ذره ذره تمام میشوم...! #سحر_رستگار #💎🌺🐾...

۳ هفته پیش
7K
بگذار آبی ها و قرمز ها به جنگشان برسند من هنوز تکلیفم را با قهوه ایِ سوخته ی ‌چشمانت روشن نکرده ام... #سحر_رستگار

بگذار آبی ها و قرمز ها به جنگشان برسند من هنوز تکلیفم را با قهوه ایِ سوخته ی ‌چشمانت روشن نکرده ام... #سحر_رستگار

۳ هفته پیش
5K
❤🍃همه ی ما علاوه بر یک رویِ اداری و رسمی مان؛ یک رویِ شیطنت آمیزِ بچه گانه داریم که فقط برای یک نفر کنار گذاشته ایم.. و چقدر

❤🍃همه ی ما علاوه بر یک رویِ اداری و رسمی مان؛ یک رویِ شیطنت آمیزِ بچه گانه داریم که فقط برای یک نفر کنار گذاشته ایم.. و چقدر "عزیز" است آن یک نفر.. چقدر "عزیز".. #سحر_رستگار

۳ هفته پیش
3K
✔

✔"دوستت دارم "و همین جمله ی خبری کوتاه، خلاصه ی تمام عاشقانه های جهان است... #سحر_رستگار

۴ هفته پیش
4K
- خبر خوب این است که روزی کسی می‌آید در میان روزهای خاکستری‌تان دست هایتان را خواهد گرفت گرمتر صمیمی‌تر و هزار بار عاشقانه‌تر کسی که شبیه به آفتابِ بعد از یک روز برفی، به ...

- خبر خوب این است که روزی کسی می‌آید در میان روزهای خاکستری‌تان دست هایتان را خواهد گرفت گرمتر صمیمی‌تر و هزار بار عاشقانه‌تر کسی که شبیه به آفتابِ بعد از یک روز برفی، به تنِ روزهای سردتان می‌چسبد.. کسی میاید از جنسِ محبت که مرهم تمامِ زخم هایتان می‌شود ...

۴ هفته پیش
12K
✔اشتباه میکردم که لابه لای شعر و فلسفه به دنبال معنایی از عشق میگشتم، عشق همینجا بود در حوالی من؛ کنارِ قبض های تلنبار شده ی روی میز، کنارِ فنجانِ لب پر شده ی چای، ...

✔اشتباه میکردم که لابه لای شعر و فلسفه به دنبال معنایی از عشق میگشتم، عشق همینجا بود در حوالی من؛ کنارِ قبض های تلنبار شده ی روی میز، کنارِ فنجانِ لب پر شده ی چای، کنارِ رخت چرک های توی حمام، کنارِ خستگی های مردانه ی تو، و کنار صورت ...

۴ هفته پیش
13K
✔بعضی شب ها باید حافظه ی دلمان را خالی کنیم از آن هایی که هر چه ما خوبی کردیم و به پایِ سادگی مان گذاشتند؛ از آن هایی که ما عشق را یادشان داده ایم ...

✔بعضی شب ها باید حافظه ی دلمان را خالی کنیم از آن هایی که هر چه ما خوبی کردیم و به پایِ سادگی مان گذاشتند؛ از آن هایی که ما عشق را یادشان داده ایم و برای دیگری خرجش کرده اند باید پاک کرد دل را از کسی که وقتِ ...

۲۱ شهریور 1398
13K
✔تو ذهن و قلب هر آدم یه بخش هست مثل یه فایل اداریِ محرمانه که هرکسی نباید از محتویاتش با خبر بشه... تنها جاییه که ادم با احساس خودش صادقِ ... به عشقش به تنفرش ...

✔تو ذهن و قلب هر آدم یه بخش هست مثل یه فایل اداریِ محرمانه که هرکسی نباید از محتویاتش با خبر بشه... تنها جاییه که ادم با احساس خودش صادقِ ... به عشقش به تنفرش یا حتی دوست داشتنِ یواشکیش ... هیچ وقت به اسمِ دلسوزی به این فایل از ...

۲۱ شهریور 1398
7K
✔آدمها فکر میکنند با تظاهر به بی تفاوتی جـــذاب تر میشوند. فکر میکنند اگر پــ💌ـــیام ها را دیر جواب بدهند یا دیرتر سر قرارشان برسند با کلاس ترند این باور های غلط از کجا آمده؟! ...

✔آدمها فکر میکنند با تظاهر به بی تفاوتی جـــذاب تر میشوند. فکر میکنند اگر پــ💌ـــیام ها را دیر جواب بدهند یا دیرتر سر قرارشان برسند با کلاس ترند این باور های غلط از کجا آمده؟! وقتی به عشــ💜ــق و احـ💙ــساس کسی بی تفاوت باشی رسما او را کشته ای... یک ...

۲۰ شهریور 1398
9K
✔اگر از حرفش دلخورید اگر از رفتارش ناراحتید؛ همان لحظه بگویید...! مبادا بگذارید دلخوری های کوچک جمع شود تا نتیجه اش بشود یک کینه ی وحشتناک که در اولین بحثِ کوتاه، طوری به زبانتان بیاید ...

✔اگر از حرفش دلخورید اگر از رفتارش ناراحتید؛ همان لحظه بگویید...! مبادا بگذارید دلخوری های کوچک جمع شود تا نتیجه اش بشود یک کینه ی وحشتناک که در اولین بحثِ کوتاه، طوری به زبانتان بیاید که ریشه ی رابطه تان را از بیخ و بن قطع کند...! #سحر_رستگار

۲۰ شهریور 1398
6K