نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سحر_الهی (۲ تصویر)

افکار منفی کم کم رشد می کنند بزرگ می شوند غرقتان می کنند..! به افکار منفی بال و پر ندهید. #سحر_الهی

افکار منفی کم کم رشد می کنند بزرگ می شوند غرقتان می کنند..! به افکار منفی بال و پر ندهید. #سحر_الهی

۲۸ فروردین 1397
2K
افکار منفی کم کم رشد می کنند بزرگ می شوند غرقتان می کنند..! به افکار منفی بال و پر ندهید. #سحر_الهی

افکار منفی کم کم رشد می کنند بزرگ می شوند غرقتان می کنند..! به افکار منفی بال و پر ندهید. #سحر_الهی

۲۸ فروردین 1397
12K