نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ساموئل_کلاسون (۱ تصویر)

#معرفی_کتاب 📚 مجموعه ای از داستانهای واقعی است که هم از لحاظ ادبی و هم به لحاظ راهنمائی های مالی و اقتصادی جالب توجه میباشد. هدف واقعی در ایـن کتـاب ایجـا بینشی است تا علاقمندان ...

#معرفی_کتاب 📚 مجموعه ای از داستانهای واقعی است که هم از لحاظ ادبی و هم به لحاظ راهنمائی های مالی و اقتصادی جالب توجه میباشد. هدف واقعی در ایـن کتـاب ایجـا بینشی است تا علاقمندان به موفقیت مالی به کمک آن ثروتمند شوند، از ثروت خود نگهـداری کـرده و از ...

۱۳ بهمن 1398
5K