نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ساره_دستاران (۱۲ تصویر)

دلتنگی نام دیگر این روزهاست وقتی از این همه رهگذر یکی تو نیستی!! #ساره_دستاران

دلتنگی نام دیگر این روزهاست وقتی از این همه رهگذر یکی تو نیستی!! #ساره_دستاران

۱۳ آذر 1396
6K
تو رنگ می‌دهی به لباسی که می‌پوشی. بُو می‌دهی به عطری که می‌زنی. معنا می‌دهی به کلمه‌های بی‌ربطی که، شعرهای من می‌شـوند! #ساره_دستاران

تو رنگ می‌دهی به لباسی که می‌پوشی. بُو می‌دهی به عطری که می‌زنی. معنا می‌دهی به کلمه‌های بی‌ربطی که، شعرهای من می‌شـوند! #ساره_دستاران

۲۷ تیر 1396
8K
بانو تو رنگ می‌دهی به لباسی که می‌پوشی بو می‌دهی به عطری که می‌زنی معنا می‌دهی به کلمه‌های بی‌ربطی که شعرهای من میشوند! #ساره_دستاران

بانو تو رنگ می‌دهی به لباسی که می‌پوشی بو می‌دهی به عطری که می‌زنی معنا می‌دهی به کلمه‌های بی‌ربطی که شعرهای من میشوند! #ساره_دستاران

۲۰ خرداد 1396
2K
بانو تو رنگ می‌دهی به لباسی که می‌پوشی بو می‌دهی به عطری که می‌زنی معنا می‌دهی به کلمه‌های بی‌ربطی که شعرهای من میشوند! #ساره_دستاران

بانو تو رنگ می‌دهی به لباسی که می‌پوشی بو می‌دهی به عطری که می‌زنی معنا می‌دهی به کلمه‌های بی‌ربطی که شعرهای من میشوند! #ساره_دستاران

۱۳ خرداد 1396
6K
-دلتنگم؛ و این درد کمی نیست که پشت هیچ خط تلفنی صدای تو نیست... #ساره_دستاران

-دلتنگم؛ و این درد کمی نیست که پشت هیچ خط تلفنی صدای تو نیست... #ساره_دستاران

۱۱ خرداد 1396
4K
دلتنگی نام دیگر این روزهاست وقتی از این همه رهگذر یکی تو نیستی .. #ساره_دستاران

دلتنگی نام دیگر این روزهاست وقتی از این همه رهگذر یکی تو نیستی .. #ساره_دستاران

۱۰ خرداد 1396
4K
دلتنگی نام دیگر این روزهاست وقتی از این همه رهگذر یکی #تُ نیستی!! #ساره_دستاران

دلتنگی نام دیگر این روزهاست وقتی از این همه رهگذر یکی #تُ نیستی!! #ساره_دستاران

۲ خرداد 1396
5K
تنهایی بعد از تو:) تنهایی قبل از تو نیست ...:) #ساره_دستاران

تنهایی بعد از تو:) تنهایی قبل از تو نیست ...:) #ساره_دستاران

۱۳ اردیبهشت 1396
2K
#بانو تو #رنگ می‌دهی به لباسی که می‌پوشی بو می‌دهی به #عطری که می‌زنی معنا می‌دهی به کلمه‌های بی‌ربطی که #شعرهای من میشوند! #ساره_دستاران

#بانو تو #رنگ می‌دهی به لباسی که می‌پوشی بو می‌دهی به #عطری که می‌زنی معنا می‌دهی به کلمه‌های بی‌ربطی که #شعرهای من میشوند! #ساره_دستاران

۱۵ اسفند 1395
9K
🌷 🌷: ‌تو رنگ می‌دهی به لباسی که می‌پوشی بو می‌دهی به عطری که می‌زنی معنا می‌دهی به کلمه‌های بی‌ربطی که شعرهای من می‌شوند … #ساره_دستاران ❣

🌷 🌷: ‌تو رنگ می‌دهی به لباسی که می‌پوشی بو می‌دهی به عطری که می‌زنی معنا می‌دهی به کلمه‌های بی‌ربطی که شعرهای من می‌شوند … #ساره_دستاران ❣

۴ بهمن 1395
2K
نه از تنهایی می‌ترسم نه از تنها ماندن. ترسم از تنها بودن در کنار دیگری است. #ساره_دستاران

نه از تنهایی می‌ترسم نه از تنها ماندن. ترسم از تنها بودن در کنار دیگری است. #ساره_دستاران

۱۰ دی 1395
16K
نه از تنهایی می‌ترسم نه از تنها ماندن. ترسم از تنها بودن در کنار دیگری است. #ساره_دستاران

نه از تنهایی می‌ترسم نه از تنها ماندن. ترسم از تنها بودن در کنار دیگری است. #ساره_دستاران

۵ دی 1395
4K