نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سارا_جباری (۱ تصویر)

قرار بود من زنی باشم ... که آغوشش ... گرم ترین جای جهان است اما نمی دانم چه شده... که مدام یاد فروغ میافتم که می گفت... ''من سردم است'' #سارا_جباری

قرار بود من زنی باشم ... که آغوشش ... گرم ترین جای جهان است اما نمی دانم چه شده... که مدام یاد فروغ میافتم که می گفت... ''من سردم است'' #سارا_جباری

۲۳ دی 1396
5K