نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

زینب_اسحاقی (۱ تصویر)

چهارشنبه ها منتظرش بودم سر چهار راه دکترا… سرباز بود نمیدونم چه حکمتی بود فقط چهارشنبه ها بهش مرخصی میدادن…! با همون فرم سربازی و موهای تراشیده شدشو پوتینای خاکیش میومد سر قرار… همه جوره ...

چهارشنبه ها منتظرش بودم سر چهار راه دکترا… سرباز بود نمیدونم چه حکمتی بود فقط چهارشنبه ها بهش مرخصی میدادن…! با همون فرم سربازی و موهای تراشیده شدشو پوتینای خاکیش میومد سر قرار… همه جوره عاشقش بودم,مهم نبود چی پوشیده و سر وضعش چطوره… گیریم کت چرم میپوشید و موهاشو ...

۱۴ دی 1397
16K